Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

ONDERHOUD • HERBESTEMMING • RESTAURATIE • VERDUURZAMING

MONUMENT is

Hét jaarlijkse trefpunt voor professionals in  - en eigenaren/beheerders van - monumentaal vastgoed. Hier treft u innovaties, oplossingen en best practices en kunt u kosteloos talloze symposia en debatten bijwonen.

Data en tickets

MONUMENT 2024 vindt plaats van dinsdag 14 tot en met donderdag 16 mei. Toegang is gratis door middel van voorregistratie - vanaf dinsdag 19 maart 2024.

Kennisdeling en verbinding

Hét platform voor alle schakels in de keten: netwerken, kennis delen en zaken doen!

MONUMENT wordt ondersteund door Nederland Monumentenland en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

VASTGOEDBEHEER & ONDERHOUD

VASTGOEDBEHEER & ONDERHOUD

HERBESTEMMING & VERNIEUWBOUW

RESTAURATIE & CONSERVERING

ENERGIEBESPARING & COMFORT

VASTGOEDBEHEER & ONDERHOUD

ARCHITECTUUR & INRICHTING

BOUW- EN RESTAURATIEMATERIAAL

ADVIES & FINANCIERING

DIGITALISERING & TECHNOLOGIE

×

Samenwerkende partners

Media partners

Het laatste nieuws

Project: circulaire vernieuwing veegpost

Braaksma & Roos renoveert de bijna 100 jaar oude veegpost van de gemeentelijke reinigingsdiensten in Scheveningen. Dit is een bijzondere opgave vanwege het historische karakter van de locatie, maar vooral vanwege de grote ambitie van de gemeente om het complex zo veel mogelijk circulair te verbouwen tot groene en energie-neutrale werkplaats – de veegpost 2.0. Inmiddels is het ontwerp afgerond en wordt de uitvoering aanbesteed.

Lees meer...

RCE lanceert de online Erfgoedatlas

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) heeft een nieuwe online tool gelanceerd, de Erfgoedatlas. Dit is één online plek waar alle kaarten van beschermd en onbeschermd erfgoed samenkomen.

Lees meer...

Restaureren met ecologische bouwmaterialen

Juist bij restauratie van monumenten kunnen ecologische bouwmaterialen een belangrijke rol spelen. Met name als het gaat om isolatie, maar ook om afbouw is het belangrijk dat de vochthuishouding van monumenten zo min mogelijk wordt verstoord.

Lees meer...

Erfgoed Duurzaamheidsprijs 2023 geopend

Verduurzamen is ook in 2023 een groot thema voor monumenten. Daarom neemt de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed samen met het Nationaal Restauratiefonds en Nederland Monumentenland wederom het initiatief voor de Erfgoed Duurzaamheidsprijs.

Lees meer...

15 miljoen euro extra voor rijksmonumenten

Het kabinet stelt dit jaar 15 miljoen euro extra ter beschikking om een aantal urgente restauraties van grote rijksmonumenten te ondersteunen. Voorwaarde is dat provincies eenzelfde extra bijdrage leveren, de restauraties een hoge bouwkundige urgentie hebben en dat projecten klaar zijn om te beginnen. Het is een eerste stap in het versterken van het financieringsstelsel voor monumentenzorg.

Lees meer...

Digitaal vastleggen stelt toekomst veilig

Digitale technieken brengen elk detail van een monument in kaart. Dat is handig voor onderhoud, maar het is ook onmisbaar in geval van calamiteiten.

Lees meer...