Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

ONDERHOUD • HERBESTEMMING • RESTAURATIE • VERDUURZAMING

Vakbeurs voor beheer en onderhoud van onroerend erfgoed

Trefpunt voor professionals in monumentaal vastgoed en eigenaren daarvan. Innovaties, oplossingen, best practices en een ijzersterk inhoudelijk programma.

Gratis toegangskaarten zijn verkrijgbaar vanaf donderdag 20 februari 2020.

Kennisdeling & verbinding

Op MONUMENT tonen exposanten hun expertise, ontmoeten zij nieuwe en bestaande relaties, delen zij kennis en doen zij zaken. Bezoekers treffen er een breed aanbod van erfgoedspecialisten en worden er volledig geïnformeerd over ontwikkelingen in de sector.

MONUMENT wordt ondersteund door Nederland Monumentenland en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

VASTGOEDBEHEER & ONDERHOUD

VASTGOEDBEHEER & ONDERHOUD

HERBESTEMMING & VERNIEUWBOUW

RESTAURATIE & CONSERVERING

ENERGIEBESPARING & COMFORT

VASTGOEDBEHEER & ONDERHOUD

ARCHITECTUUR & INRICHTING

BOUW- EN RESTAURATIEMATERIAAL

ADVIES & FINANCIERING

DIGITALISERING & TECHNOLOGIE

×

Samenwerkende partners

Media partners

Het laatste nieuws

Synergie bij zusterbeurzen: RENOVATIE en MONUMENT samen van meerwaarde voor de sector

In Den Bosch vond vorige week editie 6 van de vakbeurs RENOVATIE plaats; voor het eerst in combinatie met MONUMENT. Zevenduizend professionals en vastgoedeigenaren beleefden er een enerverende dag.

Lees meer...

Handgeschilderd behang, opleving van een verdwenen ambacht

Speciaal voor de vakbeurs MONUMENT heeft Snijder&Co een kamergroot behangsel geschilderd. Het kleurrijke behang met vogels is te zien in de stand van de firma Oostendorp (stand A055).

Lees meer...

Monument in de spotlight: Hermitage Amsterdam

Het Amstelhof aan de Amstel uit 1682 is gebouwd als oudevrouwenhuis door de Diaconie van de Nederlands Hervormde gemeente. In 2007 werden de laatste bewoners (inmiddels ook mannen) overgeplaatst naar andere tehuizen. Het gebouw onderging een ingrijpende metamorfose en opende in 2009 haar deuren als dependance van de Hermitage in Sint Petersburg. Onlangs werden 316 zonnepanelen op het dak geïnstalleerd. In 2020 wil het museum van het gas af en als all electric museum verder gaan met eigen energieopwekking.

Lees meer...

In de actualiteit: hoe zit dat nu met zonnepanelen?

Het CBS maakte vorige week bekend dat het aantal zonnepanelen op daken van woningen en bedrijven hard groeit. Maar de regelgeving rond het plaatsen van zonnepanelen wordt door veel bewoners als verwarrend ervaren, helemaal als het gaat om monumenten. Gertjan de Boer, beleidsmedewerker cultuurhistorie en landschap bij Gemeente De Ronde Venen, legt uit hoe het zit.

Lees meer...

Programma: Duurzaamheidsmaatregelen voor monumentale woningen: De praktijk door kennispartner het Restauratiefonds

Particuliere eigenaren moeten soms lastige afwegingen maken wanneer zij hun monument willen verduurzamen. In het Monumenttheater spreken op donderdag 16 mei tussen 13.00 en 14.00 daarom twee mensen uit de praktijk: een monumenteigenaar met eigen ervaringen en DuMo adviseur Annelies Lely (Dijkoraad).

Lees meer...

Programma: Workshop Craeft Advies: De monumentale krochten van het omgevingsrecht

In deze workshop bespreekt Jasper Vijfhuizen de steeds complexere wet- en regelgeving in het omgevingsrecht. "Het herbestemmen van monumenten gaat steeds vaker gepaard met niet alleen de zorg voor monumenten maar tevens met de zorg voor een kwetsbaar leefmilieu. We zullen bespreken hoe een efficiënt planproces tot stand komt waarin begrip is voor alle belangen en waarmee we ook ons doel weten bereiken. Tevens kijken we naar welke objectieve kaders het bevoegd gezag stelt en welke subjectieve ruimte daarin is te benutten."

Lees meer...