Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Boost your craft: vakmanschap in de 21ste eeuw

Boost your craft: vakmanschap in de 21ste eeuw

Woensdag 15 mei, MONUMENT THEATER

10.00 – 11.15 uur

Door Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen & ROP-Zuid

Speciaal programma om vaklieden in de dop kennis te laten maken met de mogelijkheden van een loopbaan in het restauratievak en de restauratie-opleidingen van het NCE en haar partnerscholen

Met dit evenement willen we jongeren enthousiast krijgen voor erfgoed en monumenten, het imago van de restauratiesector onder deze groep versterken en de instroom van nieuw talent in de erfgoedsector bevorderen.
et programma is afwisselend, net als het eigenlijke restauratiewerk: een stukje theorie, maar vooral veel zelf zien, doen en meemaken.