Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

16 mei: bij uitstek voor ambtenaren

Gemeenteambtenaar? Kom dan op donderdag 16 mei


Voor gemeenteambtenaren die te maken hebben met verduurzaming, herbestemming, restauratie en/of onderhoud van monumentaal vastgoed is DE dag om naar de vakbeurs MONUMENT te komen donderdag 16 mei.

Lunch-werksessie Vraag maar raak
Voor hen (en alleen voor hen) is er die dag, van 13:00 tot 15:00 uur, een (gratis) lunch-sessie, georganiseerd door RCE, Stichting ERM en het Restauratiefonds, tijdens welke specialisten met u aan tafel gaan om u bij te praten over actuele onderwerpen en om al uw vragen te beantwoorden. Klik hier voor meer informatie.

Een dag vol kennissessies
Speciaal voor gemeenteambtenaren actief met monumentaal vastgoed, maar ook voor andere geinteresseerden, is bovendien onderstaand programma samengesteld.

Voorlichtingsinstrumenten voor gemeenten vanuit RCE, NRF en Stichting ERM10.30 - 11:30
Podium MONUMENT

Welke kennis, programma's en materialen zijn er voor u als erfgoedambtenaar beschikbaar om monumenteigenaren te helpen en uw kennis te vergroten? Plus: de uitkomsten van een onderzoek.

Sprekers

 • Patricia de Vries, Nationaal Restauratiefonds & Stichting ERM
 • Fleur Cools, Nationaal Restauratiefonds
 • Jaap Lageman, RCE programma Erfgoed en Duurzaamheid
 • Henrieke van Eerten, Nationaal Restauratiefonds
 • Christian Braak, Stichting ERM

Klik hier voor meer informatie en aanmelden.

RCE Afwegingskader voor vergunningverleners11:45 - 12:45
Podium MONUMENT

Verduurzamingstechnieken veranderen snel en de verduurzaming van een monument vereist specialistische kennis. Om te zorgen voor uniforme afweging, heeft de RCE een afwegingskader opgesteld.

Sprekers

 • Frank Buchner, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
 • Ceciel Nyst, Gemeente Haarlem
 • Bas de Bont, Gemeente Delft

Klik hier voor meer informatie en aanmelden.

Warmtetransitievisies in historische binnensteden/wijken12.30 - 13.00
Praktijktheater Gebouwd Erfgoed

Workshop waarin we stilstaan bij restricties en kansen op het gebied van verduurzaming van monumenten en een stappenplan om oplossingen te kiezen voor verschillende type clusters in historische binnensteden.

Sprekers

 • Thijs de Booij, De WarmteTransitieMakers
 • Jennifer Maier, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Klik hier voor meer informatie en aanmelden.

Meerwaarde van gezondheid bij verduurzaming van monumentale gebouwen13.15 - 13.45
Praktijktheater Gebouwd Erfgoed

Ontdek de impact op gebouwgebruikers bij de energietransitie van monumentaal vastgoed: Royal HaskoningDHV onthult haar aanpak met focus op gezondheid en comfort bij transformatie van historische gebouwen.

Sprekers

 • Hester Thoen, Royal HaskoningDHV
 • Dennis Pennings, Royal HaskoningDHV

Klik hier voor meer informatie en aanmelden.

Erfgoedinclusief, klimaatadaptatief en natuurinclusief herbestemmen en restaureren in de praktijk: inspiratie en kansen14:15 - 15:15
Podium MONUMENT

Erfgoed Deal-project Kazernekwartier Venlo toont hoe je monumenten en cultuurhistorie kunt benutten voor de ontwikkeling van een erfgoedinclusieve en klimaatadaptieve woonwijk waarin herbestemming en nieuwbouw samengaan.

Sprekers

 • Rosanne Bruinsma, BOEI
 • Jephta Dullaart, Erfgoed Deal
 • Baeda al Zamily, Gemeente Amsterdam

Klik hier voor meer informatie en aanmelden.

Borging van Cultureel Erfgoed in de fysieke leefomgeving15:30 - 16:30
Podium MONUMENT

Over de borging van cultureel erfgoed in de fysieke leefomgeving en de bijbehorende instrumenten van de Omgevingswet. Plus het proces van vergunningverlening voor rijksmonumentenactiviteiten en de samenwerking daarbij met gemeenten.

Sprekers

 • Frank Altenburg, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
 • Lieke Droomers, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Klik hier voor meer informatie en aanmelden.