Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws archief

2023

Onderwijscentrum in gekoppelde monumenten

Aan de voet van de Utrechtse Dom gaat Universiteit Utrecht vier gebouwen koppelen tot het Onderwijscentrum Binnenstad. Drie Rijksmonumentale historische panden uit verschillende periodes worden gerenoveerd en herontwikkeld.

Lees meer...

Eervolle vermelding voor Heilig Hartkerk

De Heilig Hartkerk heeft een eervolle vermelding gekregen bij de Bredase BLAST-prijs. De monumentale kerk is getransformeerd naar woningen, waarbij zo veel mogelijk authentieke details zijn behouden.

Lees meer...

Pampus wil duurzaam zelfvoorzienend worden

Forteiland Pampus wil de eerste Unesco werelderfgoedlocatie worden die duurzaam zelfvoorzienend is. Het sluit daarbij nauw aan bij zijn historie: het eiland werd destijds ook aangelegd zonder water en elektriciteit.

Lees meer...

RCE gaat erfgoedinformatie digitaal koppelen

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) ontvangt een bijdrage van € 9,5 miljoen voor het onderzoeksproject ‘DNA Nl: De erfgoedatlas van Nederland’.

Lees meer...

Pilot met cellulose in de Zwarte Silo

De Zwarte Silo in Deventer is onzichtbaar verduurzaamd door de stortkokers deels vol te storten met cellulose. Het is voor het eerst dat een monument in Nederland op deze manier wordt geïsoleerd. Het gaat om een pilot, zo meldt eigenaar BOEi.

Lees meer...

Partnernieuws! 54events neemt deel aan Routekaart Verduurzaming Monumenten

We zijn verheugd om aan te kondigen dat we deelnemen aan de Routekaart Verduurzaming Monumenten. Maar waarom is deze stap zo belangrijk voor ons?

Lees meer...

Project: Kröller-Müller gaat uitbreiden

Het Kröller-Müller Museum heeft ambitieuze uitbreidingsplannen. Uitbreiding van het gebouw is nodig om meer ruimte te scheppen voor de collectie, die van wereldniveau is en waarvan nu noodgedwongen grote delen in depot blijven.

Lees meer...

Kasteel de Haar is mooiste monument

Van alle monumenten en andere publiekstoegankelijke gebouwen vindt de Nederlander Kasteel de Haar het mooist. Het kasteel bij Utrecht wint het hiermee van Kunstmuseum Den Haag en Paleis Het Loo in Apeldoorn.

Lees meer...

‘Toekomst Religieus Erfgoed’ krijgt vervolg

Acht landelijke partners hebben getekend voor het vervolg van de gezamenlijke nationale kerkenaanpak in Nederland. Deze aanpak wordt sinds 2018 succesvol gevoerd onder de noemer Programma Toekomst Religieus Erfgoed.

Lees meer...

Monumentenwacht in beeld bij Bovenkerk

RTV Oost bracht het werk van Monumentenwacht in beeld aan de hand van een inspectie van De Bovenkerk in Kampen. Inmiddels is de restauratie van dit ‘grootste monument van Noordoost-Nederland’ van start gegaan.

Lees meer...

Afwegingskader voor vergunning verduurzaming

Om gemeenten te ondersteunen heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) een geïllustreerd afwegingskader opgesteld over de verduurzamingsingrepen bij (woonhuis)monumenten.

Lees meer...

Groot Tuighuis wint Erfgoed Duurzaamheidprijs

Het onlangs verbouwde en verduurzaamde nieuwe Erfgoedcentrum in Den Bosch is in de categorie zakelijk de winnaar geworden van de Erfgoed Duurzaamheidsprijs 2023.

Lees meer...

15 miljoen extra voor grote monumenten

Staatssecretaris Uslu (Cultuur en Media) stelt € 10 miljoen beschikbaar voor de restauratie van het aquarium van Artis. De Bovenkerk in Kampen ontvangt € 1,2 miljoen als eenmalige bijdrage aan noodzakelijk onderhoud.

Lees meer...

Eigenaren monumenten verwachten investeringen

Nagenoeg alle eigenaren van monumenten (96%) verwachten dat zij, los van verduurzamingsinvesteringen, de komende 5 jaar moeten investeren in het monument.

Lees meer...

Regeling subsidie herbestemming weer geopend

Eigenaren en belanghebbenden kunnen nog tot en met 30 november subsidie aanvragen vanuit de Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten (de herbestemmingsregeling).

Lees meer...

Zecc combineert oud en nieuw in Renswoude

Zecc architecten heeft het nieuwe gemeentehuis van Renswoude opgeleverd. Naast het kenmerkende Rijksmonumentale front is een nieuw tweelaags volume gerealiseerd, waarin de raadszaal, publieksbalies en werkplekken zijn ondergebracht. De nieuwe publieksentree bevindt zich tussen het monument en de uitbreiding.

Lees meer...

149,5 miljoen voor onderhoud rijksmonumenten

De afgelopen periode is totaal € 149,5 miljoen aan subsidies toegekend voor de instandhouding van rijksmonumenten, waarvan € 55,1 miljoen vanuit de Instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten en € 94,4 miljoen vanuit de Subsidieregeling instandhouding monumenten.

Lees meer...

Gids voor eigenaren rijksmonument ge-updated

Wonen in een monument brengt een aantal voordelen én spelregels met zich mee. In de gids Monumentaal Wonen wordt uitgelegd wat het betekent om eigenaar te zijn van een rijksmonument. De gids heeft recent een update gekregen.

Lees meer...

Bijna 2.000 monumentale woningen verkocht

In 2022 verkochten NVM-makelaars iets minder dan 2.000 monumenten. Dat is circa 1,5% van alle woningverkopen. De mediane transactieprijs kwam in 2022 uit op 723.000 euro. Een reguliere woning noteerde in 2022 een mediane verkoopprijs van 430.000 euro.

Lees meer...

Nationaal Monumentencongres 2023

Het Nationaal Monumentencongres 2023 staat in het teken van vernieuwing, innovatie en de zoektocht naar mensen die baanbrekend werk durven te verrichten in de erfgoedsector. Want dit is hard nodig.

Lees meer...

Project: circulaire vernieuwing veegpost

Braaksma & Roos renoveert de bijna 100 jaar oude veegpost van de gemeentelijke reinigingsdiensten in Scheveningen. Dit is een bijzondere opgave vanwege het historische karakter van de locatie, maar vooral vanwege de grote ambitie van de gemeente om het complex zo veel mogelijk circulair te verbouwen tot groene en energie-neutrale werkplaats – de veegpost 2.0. Inmiddels is het ontwerp afgerond en wordt de uitvoering aanbesteed.

Lees meer...

RCE lanceert de online Erfgoedatlas

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) heeft een nieuwe online tool gelanceerd, de Erfgoedatlas. Dit is één online plek waar alle kaarten van beschermd en onbeschermd erfgoed samenkomen.

Lees meer...

Restaureren met ecologische bouwmaterialen

Juist bij restauratie van monumenten kunnen ecologische bouwmaterialen een belangrijke rol spelen. Met name als het gaat om isolatie, maar ook om afbouw is het belangrijk dat de vochthuishouding van monumenten zo min mogelijk wordt verstoord.

Lees meer...

Erfgoed Duurzaamheidsprijs 2023 geopend

Verduurzamen is ook in 2023 een groot thema voor monumenten. Daarom neemt de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed samen met het Nationaal Restauratiefonds en Nederland Monumentenland wederom het initiatief voor de Erfgoed Duurzaamheidsprijs.

Lees meer...

15 miljoen euro extra voor rijksmonumenten

Het kabinet stelt dit jaar 15 miljoen euro extra ter beschikking om een aantal urgente restauraties van grote rijksmonumenten te ondersteunen. Voorwaarde is dat provincies eenzelfde extra bijdrage leveren, de restauraties een hoge bouwkundige urgentie hebben en dat projecten klaar zijn om te beginnen. Het is een eerste stap in het versterken van het financieringsstelsel voor monumentenzorg.

Lees meer...

Digitaal vastleggen stelt toekomst veilig

Digitale technieken brengen elk detail van een monument in kaart. Dat is handig voor onderhoud, maar het is ook onmisbaar in geval van calamiteiten.

Lees meer...

QuickScan uitgangspunt voor verduurzaming

Verduurzamen van monumenten begint voor Bureau Delfgou met een QuickScan en een plan van aanpak. Daarmee kunnen weloverwogen keuzes worden gemaakt.

Lees meer...

Transformatie: wonen en werken in Martinuskerk

BOEi draagt de Martinuskerk in Schellinkhout over aan twee liefhebbers van religieus erfgoed, die er zullen gaan wonen en werken.

Lees meer...

Rietdekker Slager NCE-Erfgoedstudent 2023

NCE-voorzitter Simon Angel, tevens juryvoorzitter, heeft de titel NCE-Erfgoedstudent 2023 uitgereikt aan rietdekker NCE-student Arend-Jan Slager.

Lees meer...

Nieuwe podcastserie over Post 65-erfgoed

Het derde seizoen van podcastplatform Platte Grond staat, met medewerking van RCE, geheel in het teken van jong erfgoed uit de periode 1965-1990.

Lees meer...

Herinneringsboek voor bewoners van monumenten

Monument en Media helpt bewoners van monumenten bij het maken van een herinneringsboek, met aandacht voor het persoonlijke leven in een monument.

Lees meer...

Structurele aanpak voor herbestemming kerken

De herbestemming van een kerk is steeds een project op zich. COUP werkt met Witteveen+Bos aan een meer seriematige aanpak en oprichting van een fonds.

Lees meer...

Project: renovatie monumentale buurt De Punt

In de monumentale buurt De Punt in Amsterdam-Noord renoveert Lieven de Key 348 woningen en 8 bedrijfsruimten. Dat gaat in totaal om 31 woonblokken.

Lees meer...

3 miljoen subsidie herbestemming toegekend

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft dit jaar € 3 miljoen subsidie toegekend om herbestemming van monumenten te stimuleren.

Lees meer...

Infrarood-verwarming voor duurzame monumenten

Infrarood-verwarming kan helpen bij verduurzaming van monumenten. Er zijn vele mogelijkheden om IR-verwarming te integreren in het interieur.

Lees meer...

Laten we zuinig zijn op ons erfgoed: Word Erfgoedvriend

Cultureel erfgoed is kwetsbaar. Er liggen altijd bedreigingen op de loer. Bij stichting Nederland Monumentenland maakt men zich sterk voor het behoud van de monumenten in Nederland.

Lees meer...

RCE in mei prominent aanwezig op beurs MONUMENT

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) is deelnemer aan de beurs MONUMENT 2023. De RCE is standhouder en draagt bij aan het kennisprogramma.

Lees meer...

Kokon: veelzijdig architect van erfgoed

Van verbouw tot Rijksmonumentale verduurzaming. Kokon Architectuur & Stedenbouw laat op MONUMENT zien wat het aan opgebouwde expertise in huis heeft.

Lees meer...

De bezoekersregistratie is OPEN

De bezoekersregistratie van de voorjaarsbeurzen MONUMENT, Renovatie & Transformatie en HOUTBOUW is open.

Lees meer...

MONUMENTAAL verzorgt beursspecial MONUMENT

MONUMENTAAL, uitgever van het gelijknamige toonaangevende magazine en wekelijkse nieuwsbrief, gaat de enige officiële dedicated beursspecial in het kader van MONUMENT uitgeven.

Lees meer...

De Erfgoedstem: het nieuwsplatform voor en door de erfgoedsector

Als professional in de erfgoedsector óf monumenteigenaar wil je graag op de hoogte blijven van het actuele erfgoednieuws. De Erfgoedstem brengt al deze berichten bij elkaar.

Lees meer...

Project: monumentale bunkerboerderijen

Bij Arnhem staan bunkers die vermomd zijn als boerderijen. Het Rijksvastgoedbedrijf zorgt voor het behoud en gaat dit jaar vijf bunkers opknappen.

Lees meer...

Nieuw op de beurs: Advinci Erfgoedmatch

Nieuw op vakbeurs MONUMENT is Advinci Erfgoedmatch. Het bureau vormt de schakel tussen gemeenten en specialisten in monumenten en erfgoed.

Lees meer...

Subsidie instandhouding bewoonde monumenten

Particuliere eigenaren van een rijksmonument met een woonfunctie kunnen vanaf 1 maart weer woonhuissubsidie aanvragen bij de RCE.

Lees meer...

3D-technieken nuttige hulp bij restauraties

Moderne 3D-technieken zijn nuttige hulpmiddelen bij restauraties. Zo kunnen bijvoorbeeld eenvoudig kopieën worden gemaakt van bijzondere ornamenten.

Lees meer...

50-jarige Monumentenwacht blikt vooruit

Monumentenwacht startte 50 jaar geleden met inspecties. Inmiddels houdt de jubilerende organisatie zich ook bezig met de energietransitie.

Lees meer...

Project: transformatie Stationspostgebouw

Rijksmonument het Stationspostgebouw in Den Haag is getransformeerd tot een duurzaam kantoor, met respect voor de oorspronkelijke architectuur.

Lees meer...

Partners delen kennis en ervaring monumenten

MONUMENT is hét platform voor netwerken, zaken doen én kennis delen. Voor het kennisprogramma wordt samengewerkt met onder meer RCE, BOEi en ERM.

Lees meer...

RCE selecteert architectuur van Post65

Staatssecretaris Gunay Uslu laat de RCE een 'beperkte aanwijzings- en selectieprocedure' uitvoeren voor architectuur Post65 (vanaf 1965 – 1990).

Lees meer...

Bouw moet weer actief op zoek naar nieuwe klanten

De bouw gaat volgens het EIB afkoelen de komende jaren. Voor bedrijven wordt het dan ook weer des te belangrijker om actief nieuwe klanten te benaderen.

Lees meer...

Isoleren met behoud van vochthuishouding

De vochthuishouding in de gevel vereist aandacht bij isolatie van monumenten. Remmers toont daarvoor op MONUMENT een capillair actief isolatiesysteem.

Lees meer...

Project: transformatie van Hoeve Remstee

Hoeve Remstee in Zoetermeer is een gemeentelijk monument waarvan de schuur onderdak gaat bieden aan vijf woningen. Het woonhuis blijft een woning.

Lees meer...

Podcast over locaties Europees Erfgoedlabel

DutchCulture heeft de podcast ‘Europa om je heen’ gelanceerd over de vier locaties in Nederland die het Europees Erfgoedlabel hebben.

Lees meer...

Cultuurfondsen helpen bij verduurzaming

Diverse samenwerkende fondsen maken het nu mogelijk om ook verduurzaming en herbestemming van gemeentelijke monumenten laagrentend te financieren.

Lees meer...

Rijksmonumentenregister vernieuwd

Het Rijksmonumentenregister is vernieuwd. De modernere uitstraling en opzet dragen bij aan meer gebruiksgemak, met onder meer een beter zoekfunctie.

Lees meer...

RCE biedt handreiking transformatie erfgoed

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft een handreiking ‘Transformeren met cultureel erfgoed’ opgesteld om partijen meer inzicht te geven.

Lees meer...