Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

Aanpak schilderwerk volgens restauratieladder

Foto: Annet Delfgaauw

Leden van OnderhoudNL Restauratieschilders laten op het Ambachtenplein van GA-Platform Restauratie hun vaardigheden zien, maar ook hoe ze werken volgens de restauratieladder. Ook de vakscholen Cibap en Nimeto dragen bij aan de demonstraties.

Momenteel zijn alle 20 ERM-gecertificeerde (Restauratieschilders)bedrijven aangesloten bij OnderhoudNL Restauratieschilders. OnderhoudNL promoot deze ERM-certificering en bevordert de deskundigheid onder andere door het organiseren van Kenniskringen en bijdragen aan de NCE opleiding Erfgoed Schilderen. Opdrachtgevers doen er volgens OnderhoudNL verstandig aan om die certificering te vragen als garantie voor restauratiedeskundigheid.

“Je ziet in de markt veel bedrijven die zonder die kennis aan de slag gaan met nationaal erfgoed en monumenten. Maar 80% van het monumentale onderhoud is regulier schilderwerk op monumentale ondergronden, waarbij rekening gehouden dient te worden met de restauratieladder. De andere 20% bestaat uit specialistische technieken, zoals hout- en marmerimitaties. Er is echt meer specifieke expertise en kennis nodig om op een verantwoorde manier met het monument om te gaan”, zegt sectormanager Ferdinand Wieman

Werken volgens URL 4009

Om die kwaliteit te waarborgen kunnen alleen die schilders lid worden van OnderhoudNL Restauratieschilders die een ERM-certificering op zak hebben. Stichting ERM staat voor Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg. Bedrijven kunnen ook aspirant lid worden; ze laten daarmee zien de intentie te hebben om binnen een jaar gecertificeerd te geraken. Zij worden daarin ondersteund door het OnderhoudNL ERM Certificeringswerkboek.

De certificering betekent dat de schilders werken volgens de Uitvoeringsrichtlijn 4009, waarvan in oktober 2020 een nieuwe versie is uitgebracht. Een ERM-gecertificeerd bedrijf en iemand die werkt volgens deze richtlijn, moet altijd kunnen beargumenteren waarom hij bepaalde keuzes maakt. Centraal binnen deze URL 4009 staat de restauratieladder. Dit is een stappenplan om verantwoord onderhoud uit te voeren aan monumentaal erfgoed. Wanneer kies je voor conserveren of onderhouden? Wanneer voor repareren of vernieuwen?

Ambachtenplein op vakbeurs MONUMENT

7 brancheorganisaties aangesloten bij het GA-Platform Restauratie, waaronder OnderhoudNL Restauratieschilders, pakken uit op het Ambachtenplein – van dinsdag 17 tot en met donderdag 19 mei tijdens de vakbeurs MONUMENT in de Brabanthallen in Den Bosch.

Geniet van demonstraties van glazeniers, timmerlieden, schilders, voegers, leidekkers, steenhouwers en kunstsmeden en maak kennis met ondernemers, vakmensen en leerlingen. Maar ook van al het andere, op de vakbeurs MONUMENT. Regel hier uw gratis toegangsbewijs!

Ga terug