Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

GRATIS toegang
professionals en eigenaren van monumentaal vastgoed:
nog dagen
Registreer HIER!
sluiten X

Actualiteit uit de erfgoedsector: de Erfgoed Deal

Foto: de Groene Grachten ©

Wie de beleidsbrief Erfgoed telt heeft gelezen, kwam een passage tegen over de zogenaamde 'Erfgoed Deal'. Wat betekent deze Erfgoed Deal eigenlijk?

Het kabinet wil door een Erfgoed Deal met andere overheden en maatschappelijke partners de bijdrage van erfgoed aan veranderingen in onze leefomgeving versterken. Klimaatadaptatie en de energietransitie en een toenemende stedelijke groei en krimp zorgen voor nieuwe ruimtelijke opgaven. Dit raakt het aangezicht van onze historische steden en dorpen en het soms honderden jaren oude cultuurlandschap. Door middel van een gezamenlijk uitvoeringsprogramma met nieuwe werkwijzen wordt erfgoed verbonden de grote ruimtelijke opgaven.Het ministerie van OCW is de afgelopen maanden druk bezig geweest om samen met maatschappelijke organisaties en mede-overheden tot een gezamenlijke ambitie en afspraken te komen. De partijen willen vanuit de kracht van het erfgoed een bijdrage leveren aan de transities en opgaven in de leefomgeving waar we voor staan. OCW wil helpen deze opgaven te realiseren, te verrijken met erfgoed en naar een hoger kwaliteitsniveau te tillen. Daarbij wordt zoveel mogelijk aangesloten bij bestaande initiatieven en wordt een erfgoed-inclusieve uitvoeringspraktijk bevorderd. Door samenwerking worden krachten gebundeld en kan effectiever worden toegewerkt naar een waardevolle leefomgeving. Dit vormt een belangrijke verdieping op bestaande samenwerkingsverbanden zoals de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) en het Interbestuurlijk Programma (IBP). Gezamenlijk wordt invulling aan een uitvoeringsprogramma dat een stevige basis vormt voor een uitvoeringspraktijk waarin erfgoed en de inrichting van de leefomgeving elkaars bondgenoten zijn. De kennis en ervaring die is opgedaan in het kader van de Visie Erfgoed en Ruimte (VER) kan worden verzilverd en biedt een uitstekende uitgangspositie om te komen tot een toekomstbestendige en waardevolle leefomgeving.

Voor de Erfgoed Deal heeft het kabinet voor de komende vier jaar een bedrag van €20 miljoen uitgetrokken uit de middelen van het regeerakkoord. Provincies en gemeenten en waterschappen zullen dit bedrag verdubbelen door matching. Deze matching is gekoppeld aan de projecten die door de medeoverheden worden aangedragen voor het (jaarlijks) uitvoeringsprogramma.

De planning is om in het eerste kwartaal van 2019 de Erfgoed Deal te ondertekenen en te presenteren.

Ga terug