Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

Actualiteit uit de sector: Fiks Nederland!

 

Niet eerder in de geschiedenis van Nederland staat het land zulke grote ruimtelijke opgaven te wachten. Juist nu is aandacht voor ruimtelijke kwaliteit onmisbaar, maar onze lange traditie van sterke ontwerpkracht staat onder druk. Daarom doen Kunsten'92 en Federatie Ruimtelijke Kwaliteit een dringende oproep aan alle inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en overheden om Nederland bij iedere transitieopgave gezamenlijk een stukje mooier te maken.

Het zou toch een blamage zijn als Nederland er met al die windmolens en zonnepanelen alleen maar lelijker op wordt? Laten we, net als in het verleden, onze ontwerpkracht mobiliseren en combinaties maken. Dan kunnen we over dertig jaar vol trots terugkijken op het resultaat. 

Nederland is gewend om de ruimte naar zijn eigen hand te zetten. Van terpen tot en met grachten en polders, van stille dorpen tot drukke metropolen. We bouwden Nederland na de oorlog weer op, en met de Deltawerken beschermden we ons tegen hoog water. We zetten bij grote ruimtelijke opgaven onze ingenieurs en architecten aan het werk en beschouwden deze opgaven als een culturele daad. De kwaliteit van gebouwen, openbare ruimte en landschap kreeg altijd aandacht, juist ook door inspirerend en stimulerend overheidsbeleid.

We leven in een tijd waarin de overheid en de experts het niet meer alleen voor het zeggen hebben. We maken Nederland immers samen, met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Een tijd waarin de samenleving terecht betrokken wordt en ook verantwoordelijkheid wil nemen voor hoe we in dit land wonen, werken en leven. Juist nu is aandacht voor ruimtelijke kwaliteit onmisbaar, opdat het nieuwe vanzelfsprekend voortborduurt op wie we zijn en wat we hebben.

Kwaliteit ontkiemt in de harten van mensen. Kwaliteit is een wens die werkelijkheid wordt door hem te verbinden aan vakmanschap, aan daadkracht en aan de energie in de omgeving. Er komen fikse investeringen aan, zowel aan de publieke als de private kant. De samenleving staat klaar om zelf aan de slag te gaan. We beschikken over ontwerpers die gewend zijn om belangen, functies en partijen bij elkaar te brengen. Het gaat zeker niet vanzelf, maar het moment is aangebroken. Als we de grote transitieopgaven aan elkaar verbinden, dan zal Nederland met ieder project een stukje mooier en beter worden.

Meer informatie over de oproep en mogelijkheid om de petitie te ondertekenen is te lezen via deze link.

Ga terug