Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

Actueel: ERM URL 4001 Historisch timmerwerk

Actueel: ERM URL 4001 Historisch timmerwerk

Openbare reactieronde wijziging ‘url 4001 historisch timmerwerk’, van de stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)

Wijzigingsvoorstel van het CCvD

Op 1 oktober jongstleden heeft de stichting ERM een voorstel gepubliceerd voor aanpassing van de zogenoemde ‘uitvoeringsrichtlijn 4001’ voor Historisch Timmerwerk. De richtlijn wordt al diverse jaren veel toegepast en het gebruik in de praktijk geeft aanleiding tot een aantal wijzigingen en verduidelijkingen. Het voorstel komt van het Centraal College van Deskundigen Restauratiekwaliteit van de stichting, een brede groep deskundigen uit branche-organisaties, opdrachtgevers, gemeenten en andere betrokken partijen.

Inhoud van de richtlijn

In bijna elk monumentaal gebouw komt historisch timmerwerk voor. Denk aan kozijnen, ramen, deuren, luiken, gootlijsten, lambriseringen, trappen en ander bijzonder timmerwerk, veelal gemaakt van eiken en grenen. Het repareren en vernieuwen van dit historische timmerwerk vereist specialistische kennis en kunde. De wijzigingen in de richtlijn hebben met name betrekking op de reikwijdte van de richtlijn, houtsoorten, lijmen, vochtpercentages, maattoleranties en, het niet meer uit de timmerbranche weg te denken CNC.

Ga terug