Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

BOEi maakt Veenhuizen tot nieuwe proefkolonie


BOEi mag de voormalig strafkolonie Veenhuizen een nieuwe toekomst geven, samen met de Nationale Monumentenorganisatie en Het Drentse Landschap.

Ooit was Veenhuizen samen met andere koloniën in Nederland en België de plek waar onder leiding van Kolonel Van Den Bosch een sociaal-economisch vooruitstrevend experiment in de praktijk werd gebracht. Het doel was de levensstandaard van de vele arme paupers in de steden verbeteren, en tegelijk het versterken van de economische structuur van Nederland. Dat experiment slaagde maar (zeer) ten dele, maar gaf wel een aanzet tot veranderingen in de samenleving.

Proefkolonie duurzaamheid

Die visie is de inspiratie voor de restauratie en herbestemming van het complex in de komende 10 tot 20 jaar. Het idee is om in Veenhuizen naast een plek voor cultuurtoeristen en natuurliefhebbers, ook ruimte te maken voor een nieuwe proefkolonie, waar organisaties kunnen landen rondom de thema’s duurzaamheid, energietransitie, landbouw, detentie of zorg.

De restauratie en herbestemming zal gebeuren in nauwe samenwerking met de stichting Het Drentse Landschap in de nieuw gevormde stichting De Nieuwe Rentmeester, en is het resultaat van een bijna 5 jaar durende acquisitie. De acquisitie vond plaats onder de vlag van de Nationale Monumentenorganisatie. Die krachtenbundeling is ook nodig om een dergelijke opgave goed op te kunnen pakken.

80 gebouwen

Toen in 2016 bekend werd dat het Rijk het cultuurhistorisch erfgoed diende af te stoten, hebben de NMo, BOEi en Het Drentse Landschap er bij het Rijksvastgoedbedrijf op aangedrongen Veenhuizen als ensemble te behouden.

Omdat er meerdere partijen belangstelling hadden getoond in het Ensemble Veenhuizen, dat uit ongeveer 80 gebouwen bestaat, besloot het Rijksvastgoedbedrijf om een openbare inschrijving voor dit unieke erfgoed te starten. De procedure die in november 2019 is gestart, verliep in drie fasen en heeft bijna anderhalf jaar geduurd.

“Na een proces van jaren, waarin de Nationale Monumentenorganisatie met twee van haar leden BOEi en Het Drentse Landschap als consortium heeft opgetrokken, is het geweldig om te vernemen dat het Rijksvastgoedbedrijf onze plannen en toekomstvisie voor Veenhuizen ondersteunt en ons dit bijzondere cultuurhistorische erfgoed gunt”, zegt Marlo Reeders, directeur van de NMo.

Foto: Still uit de video van De Nieuwe Rentmeester.

Boei is als kennispartner betrokken bij de beurs MONUMENT.

Ga terug