Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

Boek ‘Akoestiek in 100 monumentale kerken’


Voor de Stichting Klinkend Erfgoed Nederland (SKEN) heeft Jan Bril van Het Geluidburo 100 aan de stichting gerelateerde gebouwen akoestisch in kaart gebracht. Dit heeft geresulteerd in de uitgave van een boek ‘Akoestiek in 100 monumentale kerken’.

Het aantal van 100 is een mix van bouwstijl, bouwjaar, grootte en functie. De gebouwen liggen verspreid over Nederland. Jan Bril heeft de inventarisatie van de akoestiek uitgevoerd in samenwerking met eigenaren van de gebouwen en vele vrijwilligers.

Auteur Jan Bril over zijn boek: “In het Nederlandse landschap zijn kerken een vanzelfsprekendheid. Nagenoeg elke provincie, stad of dorp heeft wel een lokaal of verder bekende historische kerk. Het landschap verandert snel, waarbij ook het gebruik van kerken aan verandering onderhevig is. Veel kerken worden in de oorspronkelijke functie voor erediensten gebruikt, een toenemend aantal kerken krijgt ook andere functies. Dit heeft invloed op het gebouw en de inrichting van het gebouw. En daarmee heeft dit ook invloed op de akoestiek en bijvoorbeeld de klank van een historisch orgel.”

Appel tot zorgvuldigheid

“In de dagelijkse praktijk worden bij herinrichtingen of verbouwingen uiteenlopende vragen in relatie tot de akoestiek gesteld: vaak wil men het behoud van de akoestiek bij forse wijzigingen waarborgen, soms is er ook een grote veranderingswens. In dit boek ziet u geen vastomlijnd antwoord op hoe met de akoestiek in historische monumenten moet worden omgegaan, dit is te afhankelijk van het individuele monument. Wel vindt u een appel om zorgvuldig met de akoestiek om te gaan, waarbij handvatten daartoe worden gegeven. Dit om de beleving van akoestiek in erfgoed net zo vanzelfsprekend te laten zijn als de kerken zelf in het Nederlandse landschap.”

Bij het boek is ook een website gemaakt.

Ga terug