Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

Christiaan Braak nieuwe directeur van ERM


Christian Braak is aangetreden als directeur van de stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM). Hij volgt daarmee Walter de Koning op die met pensioen gaat.

Christian Braak was tot voor kort wethouder in Alkmaar met in zijn portefeuille onder meer Ruimtelijke Ordening, Duurzaamheid, Cultureel Erfgoed en Monumenten. Eerder was hij Beleidsadviseur bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit.

Zijn animo om bij ERM aan de slag te gaan is groot. “Mede gezien de enorme restauratieopgave, de energietransitie voor monumenten, het tekort aan geschoolde mensen, de komende implementatie van de Omgevingswet en de wet Kwaliteitsborging voor het bouwen zal het een boeiende uitdaging zijn om al die opgaven hanteerbaar te maken, zodat de praktijk er daadwerkelijk invulling aan kan geven.”

Christian Braak zal tijdens het kennisprogramma van de vakbeurs MONUMENT 2022 ook ingaan op deze thematiek, onder de titel ‘Toekomst van de Bouw - het borgen van vakmanschap’.

Verbeteren restauratiekwaliteit

Bestuursvoorzitter Jacques Monasch is blij met het aantreden van Christian Braak. “ERM heeft de afgelopen tien jaar een belangrijke bijdrage geleverd aan het verbeteren van de restauratiekwaliteit in de monumentenzorg. Daarin was de inzet van onze vertrekkende directeur, Walter de Koning, van onschatbare waarde. Onze dank naar hem daarvoor is zeer groot. Met Christian Braak hebben wij een uitstekende opvolger weten te vinden die de volgende fase van ERM zal gaan inluiden. Uitbreiding van het gebruik van de door de sector breed gesteunde ERM-richtlijnen en de verduurzamingsopgave in de monumentenzorg zijn slechts twee in het oog springende voorbeelden waar in de komende tijd hard aan gewerkt zal moeten worden.”

Stichting ERM richt zich op het bevorderen van het goed omgaan met erfgoed. ERM werkt samen met monumenteneigenaren, ontwerpers, uitvoerders, vergunningverleners en toezichthouders aan de kwaliteit van onderhoud en restauratie van ons gebouwde, groene en roerende monumenten. De focus ligt op het formuleren van uitvoeringsrichtlijnen en kennisoverdracht. Actuele thema’s komen daarbij ook aan de orde, zoals verduurzaming van gebouwd erfgoed, groen erfgoed, bemalen in de omgeving van een monument, verdroging van terreinen, het gebruik van digitale (werk- en presentatie-)technieken en schadelijke stoffen in monumenten, waaronder chroom 6, asbest en kwarts bij zandsteen. ERM biedt ook de mogelijkheid tot certificering;  in zo’n 260 gevallen is die stap tot certificering daadwerkelijk gezet.

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg is kennispartner van MONUMENT 2022.

 

Ga terug