Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

Cultuurfondsen helpen bij verduurzaming


Diverse samenwerkende fondsen maken het nu mogelijk om niet alleen restauratie maar ook verduurzaming en herbestemming van gemeentelijke monumenten laagrentend te financieren.

Dit is een resultaat van de samenwerking tussen het Prins Bernhard Cultuurfonds, het Nationaal Restauratiefonds en in totaal negen provincies in de Cultuurfondsen voor Monumenten. De Cultuurfondsen voor Monumenten in de provincies Gelderland, Noord-Brabant, Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland zijn nu vernieuwd. Dit was al eerder het geval in de provincies Fryslân, Groningen en Overijssel. Zij waren een paar jaar geleden al de koplopers. Tevens is het maximale leningsbedrag verhoogd naar 200.000 euro.

Nederland kent 142.000 monumenten waarvan meer dan de helft gemeentelijk of anders lokaal beschermd is. Al ruim 20 jaar vervullen de Cultuurfondsen voor Monumenten een belangrijke rol in het versterken van lokaal erfgoed en daarmee het behoud van het unieke karakter en identiteit van regio’s. Honderden kerken, boerderijen, oude industriecomplexen, woonhuizen kregen in al die jaren een nieuw leven met een Cultuurfonds-hypotheek. Door vanuit de Cultuurfondsen voor Monumenten duurzame investeringen mogelijk te maken wordt een bijdrage geleverd aan het versnellen van de energietransitie en worden monumenten klaar gemaakt voor de toekomst.

Duurzame impact

“De kracht van de samenwerking zit in het publiek-private partnerschap. Samen maken we duurzame impact. Er bestaat in Nederland niet een ander financieringsinstrument dat speciaal is ingericht voor lokaal beschermde panden. Het is bovendien ook een duurzame vorm van financiële ondersteuning van monumenteigenaren, waarbij het geld dat terugkomt opnieuw wordt ingezet voor nieuwe duurzame projecten. Inmiddels wordt de eerste ingelegde euro in de fondsen voor de tweede keer uitgeleend”, aldus Fleur Cools, senior relatiemanager bij het Nationaal Restauratiefonds.

Net als onder rijksmonumenteigenaren is de behoefte aan financiële ondersteuning onder eigenaren van lokaal beschermde panden groot. Er is met name een toenemende behoefte aan ondersteuning bij het verduurzamen van het pand. Met de huidige energieprijzen is het nog belangrijker dat erfgoed mee kan komen in de verduurzamingsopgave. Om die reden hebben de provincies Fryslân, Groningen en Overijssel dit jaar bijgestort. Echter is de vraag naar financiële ondersteuning nog altijd vele malen groter dan de beschikbare middelen in de Cultuurfondsen voor Monumenten.

Beeldbepalend

“Met de vernieuwing van alle Cultuurfondsen voor Monumenten ligt er een mooie basis om met betrokken samenwerkingspartners en schenkers de fondsen voor de toekomst te versterken en voldoende beschikbaarheid van middelen te realiseren. Onze gezamenlijke ambitie is om van de Cultuurfondsen een landelijk dekkend instrument te maken, zodat we alle gemeentelijke monumenteigenaren in Nederland kunnen ondersteunen bij het toekomstbestendig maken van hun monument. Want de lokaal beschermde parels verdienen deze aandacht, ze zijn vaak beeldbepalend en geven kleur aan een dorp, stad, of regio”, aldus Cathelijne Broers, directeur Prins Bernhard Cultuurfonds.

Het Cultuurfonds voor Monumenten heeft een video gemaakt waarin zichtbaar is wat het fonds voor erfgoedprojecten in Overijssel, Noord-Brabant en Friesland heeft betekend.

Ga terug