Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

De Voetnoot vijfde monument in Almere


De Voetnoot in Almere wordt aangewezen als gemeentelijk monument. Daarmee staat de teller op vijf monumenten in de bijna vijftig jaar jonge stad.

Het onderzoek naar de monumentenstatus van De Voetnoot werd vorig jaar opgestart met een waardestellend onderzoek en publiekspeiling, waarna de Commissie Welstand en Erfgoed positief adviseerde over de aanwijzing. Het college heeft nu besloten om De Voetnoot monument te maken.

De Voetnoot brengt tot uitdrukking welke ambities Almere had in de pioniersfase van de stad. Het is één van de eerste gebouwen van het centrumgebied. Daarmee is het gebouw van belang voor de identiteit van de stad en haar inwoners. Het vervult vanaf het begin de functie van een laagdrempelig cultuurgebouw voor Almeerders en is daarom geliefd bij inwoners en gebruikers.

Verschillende scenario’s

Met de toekenning van de gemeentelijke monumentenstatus worden de unieke kenmerken en het onderscheidende karakter van De Voetnoot geborgd bij planontwikkelingen van het stadscentrum en de Oostkavels. Het blijft wel mogelijk om aanpassingen te doen of het gebouw te (her)ontwikkelen. Zolang de monumentale kenmerken behouden en beschermd blijven, zijn er verschillende varianten denkbaar voor De Voetnoot. De mogelijke scenario's hiervoor zullen voor de zomer 2024 aan de raad worden voorgelegd.

Almere koestert haar cultureel erfgoed en wil dit stapsgewijs in kaart brengen. Het startpunt hiervoor is de Nota Cultureel Erfgoed Almere: New Town met historie, die in 2022 door de gemeenteraad werd aangenomen. Almere neemt hiermee het initiatief om voor haar inwoners kenmerkende objecten, gebieden en landschappen te inventariseren, te waarderen en waar nodig te beschermen. Publieksparticipatie is altijd onderdeel van de waardestelling.

Ga terug