Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

De stichting ERM; kennis, ervaring, normering en certificering in de monumentenzorg.


De stichting ERM; kennis, ervaring, normering en certificering in de monumentenzorg.

De stichting ERM kun je met een gerust hart de spin in het web noemen van de Nederlandse restauratiekwaliteit. De stichting heeft zich voor 2020 opnieuw ingeschreven voor MONUMENT. Directeur Walter de Koning was op de eerste editie ook aanwezig.

Wat is de stichting ERM?

ERM staat voor Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg. Het is in Nederland hét platform voor monumenteneigenaren, ontwerpers en uitvoerders, en toezichthouders. Volgens de website deelt de stichting  ‘kennis en ervaring over onderhoud, restauratie en verduurzaming bij monumenten. Wij stellen hiervoor richtlijnen, tools en publicaties beschikbaar. ‘  Walter de Koning, directeur van ERM, formuleert het zo, “we willen eigenaren van gebouwd en groen erfgoed helpen met richtlijnen, kennis en tips. Dat doen we via de professionals; architecten, aannemers, adviseurs en gemeenten. Wij hebben als uitgangspunt dat voor een goed werkende monumentenzorg een combinatie van drie triggers van belang is; ambitie (de wil om het werk goed te willen doen, het monument goed te onderhouden), verplichtingen (bijvoorbeeld bij subsidies, vergunningen of regelgeving)en de economische vraag van de eigenaar.”  We proberen op ieder van die drie punten wat te betekenen. Bij die taak weet ERM zich gesteund door een bestuur en een Centraal College van Deskundigen Restauratiekwaliteit, waarin ook de overheid ook op gemeentelijk,  provinciaal en rijksniveau vertegenwoordigd is. 

Thema’s en certificering

Bij het concrete werk van de stichting moet je denken aan thema’s als onderhoud en restauratie van gebouwde en groene monumenten en het conserveren of restaureren van monumentale voorwerpen. Dat gaat gepaard met allerlei actuele vraagstukken, zoals verduurzaming van gebouwd erfgoed, groen erfgoed, bemalen in de omgeving van een monument, verdroging van terreinen, het gebruik van digitale technieken (3D) en verwijderen van asbest in monumenten. Op deze gebieden stelt ERM een enorme hoeveelheid kennis, ervaring en richtlijnen beschikbaar. Bedrijven die willen laten zien, dat zij voldoen aan de kwaliteitseisen die aan vakkundige restauratiebedrijven mogen worden gesteld, kunnen zich laten certificeren. “Zo’n certificering wordt in de markt nadrukkelijk herkend”, zegt De Koning daarover.

Waarom opnieuw ingeschreven voor MONUMENT 2020?

De Koning: “Hoewel we niet kritiekloos zijn, is de eerste beurs in mei van dit jaar ons goed bevallen. We hadden het druk en hebben veel contacten kunnen leggen. En ook het kennisprogramma, waaraan wij bijdroegen, was goed bezocht. Je ziet nog wel eens dat het congres bij een beurs een beetje noodlijdend is. Dat was hier niet het geval. Daarom hebben we ons opnieuw ingeschreven. We zijn benieuwd naar de tweede editie.”

Stichting ERM is exposant op MONUMENT 2020. Van 6 t/m 8 oktober 2020 zijn zij, en bijna 600 andere exposanten en partners, te bezoeken tijdens de Nationale Energie Week in de Brabanthallen, Den Bosch.

Ga terug