Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

Divers ambachtelijk werk op de beursvloer


Op de beursvloer werden diverse ambachtelijke technieken in de praktijk getoond. Van leidekker tot houtwerk en decoratieschilderwerk. Vooral de leidekkers lieten letterlijk van zich horen.

Restauratie van monumenten is nauwelijks mogelijk zonder de ambachten en technieken van vroeger. Deels zijn die inmiddels ook gemoderniseerd, maar kennis van historische materialen, gereedschappen en technieken is daarbij onmisbaar om recht te doen aan monumentale waarden. Veel bedrijven zijn dan ook ERM-gecertificeerd, waarmee ze aantonen dat ze deze kennis in huis hebben en verantwoord aan een monument kunnen werken.

Diverse demonstraties van deze ambachten werden verzorgd door de leden van het GA-Platform restauratie (gespecialiseerde aannemers), zoals de restauratieschilders, leidekkers, steenhouwers, smeden en glazeniers. De houtbewerking was ondergebracht bij Houtex. Maar ook andere instellingen bedrijven toonden hun kunnen, waaronder de leerlingen van de opleiding restauratie- en decoratieschilder van Cibap.

Ga terug