Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

Erfgoed Deal nadert uitgestelde deadline


Door het coronavrius is meer tijd gegeven om projecten en initiatieven ‘erfgoed-inclusief’ te maken.

Erfgoed Deal is een programma van de rijksoverheid (OCW/RCE) en een aantal grote maatschappelijke organisaties in de erfgoedsector om erfgoed te integreren in de actuele en urgente ruimtelijke opgave, zoals klimaatadaptatie, duurzaamheid, energietransitie, groei en krimp. De oorspronkelijke deadline van deze tweede ronde is vanwege het coronavirus uitgesteld naar september.

De eerste projecten die meedoen aan de Erfgoed Deal zijn op 25 februari bekend gemaakt. Er wordt ruim 9 miljoen euro geïnvesteerd door de partners. In het thema klimaatadaptatie zijn de projecten Hoornwerk Grebbedijk en Zitterd Climate Proof toegekend, voor energietransitie en duurzaamheid het project Amsterdam Wetlands, voor stedelijke groei en krimp het project Stadspark Weert. De toegekende projecten Een Nieuwe Tijd, Wijkaanpak De Pas en VONDST richten zich op participatie en erfgoed in omgevingsvisies. Deze projecten zijn goede voorbeelden voor de Erfgoed Deal die toekomstige initiatiefnemers kunnen helpen bij het vormgeven van hun plannen.

De Erfgoed Deal heeft een looptijd van vier jaar (2019 t/m 2022) en het totale budget bedraagt €20 miljoen. Projecten die voor 15 september worden ingediend en aan de voorwaarden voldoen, krijgen nog voor het einde van dit jaar een uitkering van de gemeente of provincie.

Meer informatie op de website van Erfgoed Deal en tijdens vakbeurs MONUMENT.

Ga terug