Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

Erfgoed als maatschappelijke ontwerpopgave


Meer Straatwaarden is ‘een poging een nieuw handelingsperspectief te bieden voor de omgang met erfgoed in een tijd van transitie’. Erfgoed als maatschappelijke ontwerpopgave.

De publicatie is een samenwerking van de Reinwardt Academie met het lectoraat Play & Civic Media van de Hogeschool van Amsterdam, Gordion Cultureel Advies en Sustainism Lab. Het is een pleidooi om erfgoed niet te zien als te behouden object of locatie, maar vooral als een maatschappelijke ontwerpopgave. Hierbij verschuift het blikveld van ‘erfgoed vinden’ naar ‘erfgoed maken’.

Het Straatwaarden-onderzoek is van groot belang voor het erfgoedveld. Niet voor niets begint de eindpublicatie met een manifest dat de rol van erfgoedprofessionals benoemt en aandacht vraagt voor relevante kennis en evaluatieprocessen. De erfgoedacademie ondersteunde het project daarom financieel.

Voor alle partijen die betrokken zijn bij gebouwd erfgoed is dit rapport interessant, omdat erfgoedvragen zich steeds sterker vermengen met discussies over de inrichting van een gebied, de stad, de wijk. ’Meer Straatwaarden’ pleit voor nieuwe erfgoedpraktijken waarbij nadrukkelijk lokale communities worden betrokken. Het boek opent met een manifest voor meer engagement en sluit af met een ontwerpagenda daarvoor. Het is een uitnodiging voor debat over de relatie tussen erfgoed en de vormgeving van de leefomgeving

De publicatie ‘Meer Straatwaarden, een pleidooi voor erfgoedmaken als engagement’, is te downloaden via www.erfgoedacademie.nl

Hoe snel die rol van erfgoed in de samenleving verandert, toont ook de eerste ronde aanvragen voor de Erfgoeddeal aan. De uitkering is bestemd voor ‘projecten die laten zien hoe erfgoed kan bijdragen aan actuele ruimtelijke ontwikkelingen, zoals de energietransitie, klimaatadaptatie, stedelijke groei en krimp’. Dat schept bedreigingen maar ook kansen: https://www.cultureelerfgoed.nl/actueel/nieuws/2019/11/11/erfgoed-deal-eerste-ronde-aanvragen-gestart

Ga terug