Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

Hans Boogert voorzitter Vakgroep Restauratie


Hans Boogert van Bouwbedrijf Boogert uit Oosterland is de nieuwe voorzitter van Vakgroep Restauratie. Hij neemt deze functie over van Aafke van der Werf, die vanwege haar vertrek bij Koninklijke Woudenberg haar voorzitterschap neerlegt.

Onder supervisie van Aafke van der Werf zijn diverse mooie dingen tot stand gekomen waarvan het rapport Kwaliteit in de Monumentenketen er één is. Ook de politieke contacten, die zijn gelegd, zijn veelbelovend.

Hans Boogert (60 jaar) is de vierde generatie, die aan het roer staat van het familiebedrijf Bouwbedrijf Boogert, een middelgroot bouwbedrijf in het Zeeuwse Oosterland. Drie jaar geleden behaalde Bouwbedrijf Boogert het certificaat Erkend Restauratiebouwbedrijf van de Stichting ERM. Kort daarna trad het bedrijf toe tot de Vakgroep Restauratie en sinds 1,5 jaar zet Hans zich als lid van het bestuur actief in voor de Vakgroep.

Geborgde kwaliteit

“Voor de gemeente Schouwen-Duiveland voeren we het onderhoud uit aan hun panden. Daar zitten ook diverse monumenten tussen. In Zierikzee staan bijvoorbeeld drie Rijksmonumentale stadspoorten. Als je mag werken aan historische panden met een ziel, zie je al snel de noodzaak om te certificeren. Van oudsher staat het oude timmer- en metselambacht bij ons hoog in het vaandel; het is mooi dat het restauratievakmanschap binnen ons bedrijf nu ook geborgd is in een kwaliteitssysteem.”

“Onze vaklieden hebben enthousiast bijgedragen aan het certificeringsproces. Restauratie en ambacht vragen ook iets van de medewerkers zelf. Ik ben er trots op dat we een aantal jonge medewerkers hebben, die de ambitie hebben zich verder te gaan bekwamen in het restauratieambacht. Zeven timmerlieden hebben de opleiding Specialist Restauratie Timmeren/Metselen van het Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen gevolgd. Wij hebben destijds het initiatief genomen om de opleiding naar Zeeland te halen. Dat geeft veel positieve energie.”

“De Vakgroep heeft meer leden dan ooit, 48 om precies te zijn. Daar ben ik heel trots op. Monumenten staan in de schijnwerpers. Veel beeldbepalende, monumentale gebouwen staan leeg. Met een nieuwe, langdurige exploitatie kunnen we deze een nieuw leven geven. Dat is een uitdaging om gezamenlijk op te pakken. Door herbestemming en verduurzaming van ons erfgoed kan de restauratiesector een bijdrage leveren aan oplossingen voor de woningnood en de stikstofcrisis.”

Ga terug