Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

Heemschut: boek en brochure Religieus Erfgoed


Wat is de stand van zaken en de toekomst van ons religieus erfgoed? Het is een van de meest gevoerde discussies binnen de erfgoedwereld. Om te inspireren en de discussie te voeden over de toekomst presenteert Heemschut een brochure en een boek over dit thema.

Het religieuze erfgoed is een speerpunt van Heemschut. Nu kerkgemeenschappen steeds kleiner worden en kerken leeg komen te staan, vragen die gebouwen om aandacht. Heemschut vindt het van groot belang dat er sprake is van een dialoog, tussen kerkgemeenschappen, de eigenaren en overheden, maar ook en vooral met burgers. Ze is daarom ook partner in de nationale agenda religieus erfgoed. Elke stap die gezet wordt om religieus erfgoed te behouden is er één.

Voorbeelden

Overal in het land zijn voorbeelden te zien van burgers die hard werken aan het behoud van hun lokale religieuze erfgoed. Heemschut verzamelde een aantal van deze voorbeelden en bracht die samen in een brochure Religieus Erfgoed, die wordt ondersteund door een serie inspiratievideo’s die recent ook zijn gelanceerd.

Deze brochure geeft een aantal voorbeelden ter inspiratie, waarbij inwoners en erfgoedvrijwilligers zich actief en met succes hebben ingezet voor het behoud van hun ‘eigen’ religieus erfgoed. En geeft ze praktische informatie en ideeën om zelf aan de slag te gaan. Ook is er speciale aandacht voor omgevingsvisies. Daarin speelt participatie een belangrijk rol. Het is van vitaal belang dat religieus erfgoed een plaats krijgt in de lokale omgevingsvisies.

Boek

Het boek ‘Religieus erfgoed, visie op een veranderend kerkenlandschap’ is het vijfde deel in de vernieuwde Heemschutserie en bevat drie hoofdstukken waarbij de lezer wordt meegenomen door een introductie in het onderwerp, de veranderende rol van kerken en een blik naar de toekomst.

De brochure Religieus Erfgoed is gratis te downloaden en het boek is via de site van Heemschut te bestellen.

Ga terug