Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

GRATIS toegang
professionals en eigenaren van monumentaal vastgoed:
nog dagen
Registreer HIER!
sluiten X

Het Restauratieconvergent: waar restauratiedisciplines elkaar versterken


Willem Coolen legt uit wat Het Restauratieconvergent is, welke disciplines daarin samenkomen en vooral, dat dit ook voordelen heeft voor de opdrachtgever. 

Willem Coolen, voorzitter van Het Restauratieconvergent legt uit: “Convergeren betekent samenkomen in één punt. Voor ons als restauratoren betekent het dat we samenkomen om van elkaar te leren; om onze eigen vaardigheden, inzichten en kennis aan te vullen met de verworvenheden van vakgenoten uit een andere discipline. Die zelfstandig werkende restauratoren zijn actief op gebieden als ‘beschilderde binnenruimten’, meubelen, houtsnijwerk, schilderijen, smeedwerk, porselein en (wand)stoffering. Deze professionele uitwisseling vindt plaats tijdens de maandelijkse atelier- en werklocatie-bezoeken. Het levert voor iedereen een beter eindproduct op”.

Paleis op de Dam

Coolen noemt de meubels van het paleis op de Dam als voorbeeld van goede samenwerking tussen dezelfde disciplines. “Daar moest verguldsel worden toegepast op hout, stoffering en bronzen ornamenten. Door mijn ervaring met Het Restauratieconvergent is de stap snel gezet om in die processen goed met elkaar te overleggen. Met de vakgenoten konden we zo kleur en tint goed op elkaar afstemmen. Homogeniteit bereik je niet in zo’n omvangrijk project wanneer iedereen zijn eigen gang gaat”.

Restauratie-ethiek

 “In onze bijeenkomsten overleggen we over materialen en technieken, maar ook over de vraag hoe je omgaat met je objecten. Dat laatste wordt steeds belangrijker, dus geen wonder dat we die uitgangspunten ook hebben vastgelegd in onze ethische code. Daarin wordt een complete documentatie van het proces, de gebruikte materialen en technieken vanzelfsprekend geacht.  ‘Reversibiliteit’ is ook vanzelfsprekend. Toekomstige restauratoren moeten de resultaten van onze ingrepen kunnen terugdraaien. Daarmee houden we er alvast rekening mee dat inzichten en mogelijkheden in de toekomst zullen veranderen. In onze tijd denken we toch ook al heel anders over restaureren dan 50 jaar geleden?”

Waarom opnieuw ingeschreven voor de beurs?

“De disciplines die bij ons aangesloten zijn vinden hun werk vaak in het interieur van een gebouw en voor sommigen betekent dit zelfs dat dit onlosmakelijk verbonden is met de gebouwde monumenten zodat er door ons dus in monumenten wordt gewerkt. “Dat is voor ons de aanleiding om ons in te schrijven voor MONUMENT”, zegt Coolen. “Wij zullen daar het ambachtenplein inrichten, niet alleen voor opdrachten maar ook om voorlichting te geven aan de bezoekers over onze professionaliteit en om collega’s en organisaties als Restauratoren Nederland, RCE, ARA en ERM te ontmoeten. MONUMENT is eigenlijk de enige beurs waar je elkaar tegenkomt.”

Foto: © Restauratieconvergent, Willem Coolen. De stoel is door drie leden gezamenlijk gerestaureerd vanuit hun specialisme (discipline) op het gebied van houtwerk, vergulding en stoffering.

Ga terug