Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

GRATIS toegang
professionals en eigenaren van monumentaal vastgoed:
nog dagen
Registreer HIER!
sluiten X

In de actualiteit: Monumentensubsidies en Financiering

De Librije, Zwolle

De afgelopen tijd is er veel veranderd in het subsidiestelstel voor monumenten. Het zal u niet zijn ontgaan dat de monumentenaftrek per 1 januari 2019 is afgeschaft. Er komt een nieuwe regeling voor in de plaats. Het vraagt enige inspanning om goed op de hoogte te blijven van de subsidiemogelijkheden, maar het financiële voordeel is zeker de moeite waard. De adviseurs van Van Draeckeburgh Subsidies en Financieringen praten u graag bij.

Ieder monument vertelt een eigen verhaal, een stukje geschiedenis dat we willen behouden voor de toekomst. Dit brengt met zich mee dat er regelmatig onderhoud moet plaatsvinden, vaak een kostbare zaak. Gelukkig ziet de overheid het belang van historisch vastgoed, dus zijn er subsidiemogelijkheden om eigenaren tegemoet te komen in de kosten.   

Geen aftrek, wel subsidie 

Heeft uw monument een woonfunctie? Dan geldt de nieuwe regeling Instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten. De subsidie levert een voordeel op van 38% van de reguliere onderhoudskosten, zoals schilderwerk en onderhoud van het dak. Als eigenaar kunt u één aanvraag per jaar indienen, die betrekking heeft op de kosten die in het voorgaande jaar zijn uitgevoerd. Voor monumenten zonder woonfunctie blijft de Subsidieregeling Instandhouding Monumenten (SIM) bestaan. In 2019 is het percentage verhoogd van 50% naar 60% van de subsidiabele kosten, daartoe is het budget verruimd van € 45 miljoen naar € 54 miljoen. 

Voordeel bij restauratie 

Is er meer nodig om een pand te behouden dan regulier onderhoud, dan valt dat onder de noemer ‘restauratie’. Hiervoor heeft iedere provincie heeft een eigen budget, omdat rijksmonumenten vaak aan de regio en de lokale cultuur zijn verbonden. De provinciale subsidieregeling sluit goed aan op het plaatselijke cultuur-/erfgoedbeleid. Bij restauratie heeft u ook de mogelijkheid om een laagrentende lening af te sluiten via het Restauratiefonds. De rente ligt 5% onder de marktrente, met een minimum van 1,0%. 

Op zoek naar herbestemming 

Een kerk die jarenlang leegstond functioneert tegenwoordig als boekwinkel, een oud kasteeltje wordt omgetoverd tot bed & breakfast. Herbestemming van oude, monumentale panden is een mooie manier om verval tegen te gaan. Via de Subsidieregeling Stimulering Herbestemming draagt de overheid bij in o.a. de kosten van een haalbaarheidsonderzoek. Aan de hand van de karakteristieken van het pand, de omgeving en de doelgroep wordt gezocht naar nieuwe mogelijkheden die voldoende rendement opleveren om het onderhoud te bekostigen. 

Verduurzaming van uw monument 

Het is wellicht niet het eerste waar u aan denkt, maar ook – of misschien wel juist! – bij een monument zijn er volop mogelijkheden om aan energiebesparing te doen. Denk aan duurzame energie via een warmtepomp, energiezuinige verlichting of het opwekken van zonne-energie. Dergelijke energiezuinige technieken kunnen prima worden toegepast in monumentale panden. En ook dit soort investeringen hoeft u niet volledig zelf te financieren, verduurzaming wordt op allerlei manieren gesubsidieerd. U kunt bijvoorbeeld ISDE-subsidie aanvragen of gebruik maken van fiscaal voordeel via de EIA (Energie-investeringsaftrek) en MIA (Milieu-investeringsaftrek). 

Benut u alle subsidiekansen? 

Het vinden van de juiste subsidiemogelijkheden voor uw monument is een tijdrovend proces. Hoe vindt u de juiste regeling? En hoe stelt u zeker dat uw aanvraag voldoet aan de steeds wijzigende voorwaarden en deadlines? Een adviseur kan u helpen om optimaal van de mogelijkheden gebruik te maken. Van Draeckeburgh is marktleider als het gaat om subsidiebegeleiding voor monumentenzorg. In de afgelopen 20 jaar hebben we voor veel monumenten subsidie mogen aanvragen en bij zowel monumenteneigenaren als subsidieverstrekkers een uitstekende reputatie opgebouwd. We hechten waarde aan ons erfgoed en dragen op deze manier graag bij aan de zorg voor monumenten in Nederland.

Meer informatie vindt u op de website van Van Draeckeburgh Subsidies en Financieringen

Ga terug