Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

'Je kunt niet zo maar overal dubbel glas in zetten'

Exposant in de spotlight: Monuglas


Er zijn volop mogelijkheden om enkel glas in monumenten op een passende manier te vervangen door beter isolerend glas, maar elk monument is anders en vraagt zijn eigen oplossing. “Je kunt niet zo maar overal dubbel glas in zetten”, zegt Bart Vroegh van Monuglas®.

Een kantonrechter in Amsterdam oordeelde recentelijk dat enkel glas in een monument moest worden aangeduid als een gebrek. Dat riep veel reacties op binnen de sector, zo merkte ook Bart Vroegh van Monuglas®. Monuglas® biedt vele mogelijkheden om enkel glas op een verantwoorde manier te vervangen door extra dun isolatieglas, maar daar is wel expertise en ervaring voor nodig. “De oplossing die je bij monument A kiest kun je niet zo maar ook toepassen bij monument B. Het is niet voor niets dat de gemeente Amsterdam bij verduurzamingsprojecten vraagt om een bouwfysisch rapport en dat ERM onderzoek doet naar de effecten van na-isolatie op een monument.”

Bart is groot voorstander van zo’n bouwfysisch onderzoek. “Bij alles wat je doet moet je je afvragen of het niet ten koste gaat van het monument. Je moet er later geen spijt van krijgen. Dat geldt ook voor het plaatsen van isolatieglas. In het verleden hebben we voor de Koninklijke Militaire Academie KMA in Breda isolatieglas vervangen door Monutempered Classic. De TU Eindhoven deed daar bouwfysisch onderzoek en kwam ook met een advies voor een specifieke isolatiewaarde van het glas. Die was minder hoog dan wat technisch had gekund.” Bij dat onderzoek werden bijvoorbeeld ook het warmteaccumulerend vermogen van de dikke kasteelmuren meegenomen, alsmede het weer kwijt raken van overtollige warmte via het glas in de ramen. Meer en zwaarder isoleren zou leiden tot oververhitting, waardoor airco’s nodig zouden zijn. Dat zou de energiebesparing weer teniet doen, zo geeft het Rijksvastgoedbedrijf aan.

Brede range producten

Het is zoeken naar de balans en dus ook de juiste isolatiewaarde van het glas, zegt Vroegh. “Enkel glas heeft een Ug-waarde van 5,8 w/m2K. Isolatieglas met een Ug van 2,0 presteert dan al heel veel beter. Het is ook een kwestie van budget. Het kan zinvoller zijn om het geld in andere maatregelen te steken dan in nog beter isolerend glas.”

Het is niet voor niets dat Monuglas® een heel brede range producten aanbiedt. “Wij hebben een groot aanbod, vanaf een dikte van slechts 7 mm, met Ug-waardes van 3,6 tot 1,0 w/m2K en in meerdere uitstralingen die passen bij monumenten.”

Bij het plaatsen van isolatieglas gaat het ook niet alleen maar om het beperken van warmteverliezen in de winter, geeft Vroegh aan. “Steeds vaker gaat het ook om het buiten houden van de warmte in de zomer, vooral bij gebouwen met veel glas. We ontwikkelen daar Monuglas® met zonwerende coatings voor. De toenemende vraag hiernaar komt mede doordat dergelijke monumenten vaker getransformeerd worden naar andere gebouwfuncties, vooral wonen. Je ziet dat bij de keuze van glas ook andere zaken een rol kunnen spelen, zoals geluidwering, UV-wering of helderheid. Wij hebben daarom een heel breed assortiment. Nog meer zelfs dan wat we op onze website laten zien.”

Bart Vroegh wil zijn kennis graag delen en houdt zich onder meer bezig met voorlichting en advies aan overheden en Welstandsorganisaties en monumenteigenaren. Ook op de MONUMENT 2024 deelde Monuglas® zijn kennis delen met bezoekers. “We willen mensen graag helpen met het maken van een goede keuze. We hebben daar een stappenplan voor ontwikkeld dat mensen op weg kan helpen. In onze stand besteedden we daar volop aandacht aan.”

Ga terug