Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

GRATIS toegang
professionals en eigenaren van monumentaal vastgoed:
nog dagen
Registreer HIER!
sluiten X

Kennisprogramma 2020: een tipje van de sluier

Kennisprogramma 2020: een tipje van de sluier

Een goed kennisprogramma zorgt mede voor de juiste bezoekers op de beurs. Inzet: een inhoudelijk sterk én zo actueel mogelijk programma.

De markt is echter heel dynamisch. We kunnen dus nog niet heel gedetailleerd zijn, maar we lichten graag een tipje van de sluier op.

Duurzaamheid. Zowel (grote) kostenpost als besparingsmogelijkheid op termijn. Wat zijn de mogelijkheden en hoe steek je het zo slim mogelijk in?
Energietransitie. Iedereen heeft er een mening over, maar wat zijn de feiten en de kosten? En wanneer krijgen we duidelijkheid?
Regelgeving. Wat komt er op ons af en met welke instanties krijgen we als eigenaar/beheerder allemaal te maken? Wat wordt de praktijk van de Omgevingswet? Kan de regeldruk niet minder/beter?
Herbestemming. Herbestemming is vaak onontkoombaar voor economische haalbaarheid van exploitatie. Maar wat zijn de mogelijkheden en beperkingen bij monumenten/gebouwd erfgoed? Wat zijn daarin de verschillen tussen rijks-, provinciale en gemeentelijke monumenten?
Verstedelijkingopgave. Welke rol speelt gebouwd erfgoed binnen de opgave? Moeten er aan binnenstedelijke monumenten/beeldbepalende gebouwen minder regels gesteld worden?
Opleidingen. Zijn er straks nog voldoende, goed opgeleide, vaklieden om mijn monument te restaureren? Wie doet wat om te ervoor te zorgen dat ik straks nog voldoende kwaliteit krijg?
Jonge monumentenambtenaren. Zij zijn de toekomst van toezicht en sturing. Wat is hun visie op de ontwikkelingen?
… een constante vinger aan de pols van deze dynamische markt zorgt ervoor dat we tijdens de beurs Monument (ook) andere onderwerpen zullen behandelen. Wij houden u in deze nieuwsbrief op de hoogte.

Ga terug