Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

Let op de verzekering bij herbestemming

Foto: Donatus Verzekeringen

Bij herbestemmen van religieus en monumentaal erfgoed verdient de opstalverzekering extra aandacht. Bouwwerkzaamheden kunnen leiden tot extra risico. Daarbij vereist het bepalen van de herbouwwaarde van monumentale onderdelen specialistische kennis.

‘Een monument bestaat vaak uit bijzondere materialen, die het onderscheidt van nieuw gebouwde panden. Hierbij is te denken aan een bijzondere kapconstructie, marmeren schouwen of vloeren, stucplafonds, trapgevels, paneeldeuren en glas in lood ramen. Deze monumentale aspecten maken de panden uniek als Rijks-, Provinciaal- of Gemeentelijk monument. Dit betekent echter, dat bij schade het pand zoveel als mogelijk in de oorspronkelijke staat teruggebracht moet worden. Herstel dient dan volgens specifieke richtlijnen uit de Monumentenzorg te geschieden. Dat betekent: met authentieke bouwmaterialen en uitgevoerd door gespecialiseerde vaklieden. Het gevolg daarvan is, dat de restauratiekosten na een schade aan een monumentaal pand aanzienlijk hoger liggen dan bij het herstel van normale woonhuizen’, zo zegt Gerhard Kuijt van Donatus Verzekeringen, dat gespecialiseerd is in het verzekeren van – herbestemd - religieus erfgoed en monumenten..

Water, brand en storm

‘De dekking is belangrijk, er kan snel sprake zijn van onderverzekering, maar soms ook van oververzekering. Monumentale gebouwen zijn uniek en zijn het waard om goed verzekerd te worden. Let hierbij op dat de dekking (verzekeringsvoorwaarden) afgestemd is op het pand. Het verzekeren van ornamenten stucplafonds tegen waterschade is verstandig, terwijl voor eenvoudige objecten waar het risico van waterschade zich niet voordoet, met een brand- en stormdekking kan worden volstaan.’

Herbouwwaarde

‘Bekijk ook goed de herbouwwaarde als basis voor de verzekering. Dit is het bedrag dat nodig is om het monument in dezelfde staat (constructie, bouwmateriaal en indeling) en op dezelfde plaats te herbouwen. De herbouwwaarde is de basis voor de verzekerde som. De herbouwwaarde van een monument is van heel andere orde en hoger dan van een nieuwbouwwoning. In Nederland baseren verzekeraars zich op de CBS-woningindex, maar die is gebaseerd op nieuwbouwwoningen. Voor monumenten geldt een heel ander verhaal. Daarom werkt Donatus met een eigen monumenten-index, waarin wij rekening houden met prijsstijgingen van de te gebruiken authentieke materialen en de loonkosten van de vakmensen. Ook taxeert onze eigen technische buitendienst de gebouwen. Daarbij kunnen we ook preventie-adviezen geven. En dit taxatierapport met de herbouwwaardeverklaring is ook te gebruiken ter ondersteuning van de aanvraag van een SIM subsidie.’

Bouwwerkzaamheden

Wat bij herbestemming extra aandacht vraagt, zijn de bouwwerkzaamheden die daar vaak mee gepaard gaan. ‘Een verbouwing of renovatie kan leiden tot een verhoogd risico voor het gebouw en voor de eigenaar. Schade aan het gebouw door de verbouwing is niet verzekerd via de opstalverzekering. Het is verstandig om voor de start van de werkzaamheden contact te zoeken met de verzekeraar. De verzekeraar kan dan gedurende de verbouwing de premie verhogen, preventieve maatregelen eisen en/of tijdelijk de dekking beperken. Donatus kan in zo’n geval advies geven over een passende Constructie All Risks verzekering (CAR-verzekering). Die kan de schade dekken, die ontstaat als gevolg van de werkzaamheden. Veel aannemers hebben zo’n verzekering, maar wij vinden het vaak verstandig wanneer een eigenaar die verzekering zelf afsluit. Zeker wanneer die eigenaar ook zelf klussen gaat uitvoeren.’

Donatus is standhouder op de beurs MONUMENT 2022 en kan bezoekers daar meer persoonlijk toegespitste informatie geven over het verzekeren van herbestemde monumenten.

Ga terug