Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

Mediapartner aan het woord: De Erfgoedstem

De Erfgoedstem is er vóór en dóór de sector

Herbert-Jan Hiep, oprichter van de Erfgoedstem: “De Erfgoedstem is er vóór en dóór de sector. Dus als er een relevant evenement is voor het vakgebied, zoals vakbeurs MONUMENT dan haken we daar graag bij aan. Onze core-business is om iedereen die vanuit z’n werk, belang of sterke interesse betrokken is bij erfgoed, te informeren over het belangrijkste erfgoednieuws. Net als MONUMENT staan wij voor actuele en relevante kennisdeling met het veld.”  

Elke week verschijnt op donderdag om 14:00 uur het e-mail nieuwoverzicht van de Erfgoedstem. Dat biedt de 10.000 abonnees in vogelvlucht een overzicht van het belangrijkste of meest opvallende nieuws van de week. Hiep: “Onze focus in de berichtgeving ligt op het ‘onroerend erfgoed’. Daaronder wordt verstaan: gebouwd erfgoed en monumenten (jong en oud), historische interieurs, historische landschappen, stadsensembles, waterwerken en bijvoorbeeld archeologie. Maar ook museaal, immaterieel of mobiel erfgoed kunnen in hun relevantie voor het onroerend erfgoed onderwerp zijn van het geselecteerde nieuws. Denk bijvoorbeeld aan het belang van archieven of schilderijen voor reconstructie van een historisch landschap of aan de rol van ‘oral history’ bij de publieksbeleving monumenten.” 

Maatschappelijke vraagstukken 
Volgens de oprichter geeft het nieuws op de Erfgoedstem een goed beeld van hoe er in onze maatschappij wordt omgegaan met erfgoed. Naast het transparant maken van de bestuurlijke handel en wandel van de sector wil de Erfgoedstem ook het maatschappelijke belang van erfgoed zoals dat doorklinkt in vraagstukken rondom ruimtelijke ordening, de klimaatopgaven en sociale identiteit goed over het voetlicht brengen en zo bijdragen aan een groter maatschappelijk draagvlak voor het werk van onze sector. Hiep: “Wekelijks vinden talloze berichten, aankondigingen, agenda items en vacatures vanuit de sector hun weg naar de Erfgoedstem. Daarmee is de Erfgoedstem ook echt het platform vóór en door de erfgoedsector.” 

Gezamenlijk belang 
De Erfgoedstem is non-profit. Al meer dan tien jaar wordt de nieuwsservice elk jaar weer mogelijk gemaakt door een groot aantal sponsors. Organisaties die het Nederlandse erfgoed een warm hart toedragen en oog hebben voor het belang van kennisdeling en gezamenlijkheid binnen ons werk en interessegebied.  
 
“Maar binnen de formule van de Erfgoedstem is er ook plaats om aandacht te vestigen op bijzondere projecten of diensten. Bedrijven en organisaties kunnen sponsored content plaatsen. U steunt daarmee de Erfgoedstem én u bedrijf of organisatie komt onder de aandacht van een grote en heel specifiek geïnteresseerde lezersgroep”, aldus Hiep.   
 
De Erfgoedstem is in 2007 ontstaan als een initiatief van een aantal erfgoedinstellingen die in ‘s-Hertogenbosch bijeen waren om te praten over meer gezamenlijkheid in de sector. Na jarenlang geopereerd te hebben onder de veilige vleugels van de Stichting Erfgoedlab heeft de Erfgoedstem inmiddels een nieuwe plek gevonden bij de Stichting Nederland Monumentenland. Deze stichting is ook het thuis van de jaarlijkse Open Monumentendagen en het Nationaal Monumentencongres en steunt ook de vakbeurs Monument.   
 
Cijfers 

- 10.000 abonnees op de erfgoedstem nieuwsbrief 
- 5.500 volgers via ons Twitteraccount 
- 250.000 jaarlijkse bezoekers aan de website erfgoedstem.nl
- 25.000 berichten in ons nieuwsarchief 
 
Interesse in het plaatsen van sponsored content? Stuur een mailtje naar redactie@erfgoedstem.nl. 
 
Wilt u de nieuwsbrief ontvangen? Via deze link kunt u zich inschrijven. 

Ga terug