Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

Meerjarenbrief: De kracht van creativiteit

Historische boerderij in Sijbekarspel. (Beeld: RCE, nr. 412.767)

Staatssecretaris Gunay Uslu van Cultuur en Media heeft de meerjarenbrief ‘De kracht van creativiteit / Cultuur midden in de samenleving’ naar de Tweede Kamer gestuurd.

In dit bericht heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) een aantal zaken die specifiek van belang zijn voor de erfgoedsector op een rij gezet. Belangrijke punten hierin zijn dat het jaarlijkse subsidieplafond van de Subsidieregeling Instandhouding Monumenten (SIM) in de periode 2023-2025 met 20 miljoen euro wordt verhoogd. De Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg krijgt de komende periode een subsidie van 600.000 euro per jaar Het Boerderijenfonds wordt versterkt met een bijdrage van 2.000.000 euro om meer restauraties aan monumentale boerderijen mogelijk te maken. Er komt extra geld voor Regulier Onderhoud Rijksmonumenten en Groot Onderhoud Rijksmonumenten Groningen.

Verduurzaming

Het programma Erfgoed en Duurzaamheid bij de Rijksdienst wordt verlengd en voortgezet tot en met 2026. Ook wordt het Revolving Fund van het Nationaal Restauratiefonds voor duurzaamheidsmaatregelen versterkt. Het huisvestingsbudget rijksmusea, die op basis van de Erfgoedwet huisvestingssubsidie ontvangen, wordt verhoogd. Hiermee kunnen zij een CO2-besparing realiseren

Voor het voortzetten van de Erfgoeddeal wordt in 2023, 2024 en 2025 respectievelijk 4, 4 en 3 miljoen per jaar vrijgemaakt. Voor de uitvoeringsagenda FARO komt jaarlijks 2 miljoen beschikbaar. Van groot belang vindt de RCE verder de samenwerking met andere ministeries, provincies en gemeenten om erfgoed en ontwerp een goede rol te geven in de uitvoering van programma’s als Actieprogramma Ruimtelijk Ontwerp, Nationaal Programma Ruimtelijk Gebied, NOVEX, woningbouw en MOOI Nederland.

Het is belangrijk om bij de veranderingen in onze leefomgeving goed om te gaan met ons erfgoed: historische binnensteden en UNESCO Werelderfgoed, wederopbouwgebieden, wijken van na 1965 en het hele landelijke gebied, zo schrijft staatssecretaris Gunay Uslu.

Ga terug