Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

Monitor monumentenzorg gemeenten openbaar


De Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed heeft voor het eerst alle antwoorden van de Nederlandse gemeenten op de monitor monumenten en archeologie gepubliceerd op haar website. Vanaf nu kan iedere geïnteresseerde de gegevens raadplegen via de databank.

In 2020 hebben alle 355 gemeenten de monitor van de Inspectie ingevuld over de zorg voor monumenten en archeologie. De vragen gingen over beleid, uitvoering, toezicht en handhaving. Dit zijn allemaal gemeentelijke taken die voortvloeien uit de Erfgoedwet en andere relevante wet- en regelgeving. Daarnaast werden er themavragen gesteld over klimaat, duurzaamheid, burgerparticipatie, interbestuurlijk toezicht en de voorbereiding op de Omgevingswet.

Weergave naar wens

Alle actuele gegevens staan in een databank die voor een ieder toegankelijk is. Deze databank is bedoeld voor beheer, analyse en presentatie van statistische en geografische informatie.

In de databank is het mogelijk om de weergaven aan te passen naar eigen wens. Zo kan ieder een eigen selectie maken van gemeenten en/of provincies. Daarmee zijn alleen de antwoorden van die gemeenten zichtbaar. Ook zijn presentaties te printen, downloaden en delen.

Ga terug