Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

Monument in de spotlight: ROZ-gebouw uit 1977


De restauratie van het voormalige ROZ-gebouw in Maastricht (1977) gaat in januari 2021 van start. De gemeente Maastricht heeft het markante pand van Regionale Omroep Zuid overgedragen aan BOEi, dat met Stichting M-LABroz een huurovereenkomst is aangegaan. Vanaf juni 2021 komen hier werkruimten voor muziek, dans, beeldende kunst en andere vormen van kunst in een uniek gebouw.

BOEi en Stichting M-LABroz werken sinds 2019 samen aan een sluitend plan voor herbestemming (feitelijk doorbestemming) van het voormalige hoofdkwartier van de Regionale Omroep Zuid dat in 1979 in gebruik werd genomen.

Post-65 monument

Arno Boon, directeur BOEi: “Met dank aan de lokale initiatiefnemers en samenwerkingspartners voegen we volgend jaar een nieuw hoofdstuk toe aan dit bijzondere gebouw, dat alleen al vanwege de bijzondere omroepgeschiedenis het bewaren waard is. De waardering van gebouwen uit deze periode, de zogenaamde Post-65 monumenten, neemt de laatste jaren zichtbaar toe. De creatieve invulling ervan brengt straks nieuwe levendigheid en energie voor de omliggende wijk.”

Markant gebouw

Wethouder Jim Janssen van Cultuur is blij dat er met BOEi een ervaren partner betrokken is bij het project van Stichting M-LABroz. De initiatiefnemers kunnen nu samen met BOEi, en met bijdragen van gemeente Maastricht, Provincie Limburg en het Elisabeth Strouven Fonds, aan de slag om dit markante gebouw nieuw leven en een nieuw doel te bieden: extra werkruimten voor cultuurmakers. Daarmee levert het een waardevolle bijdrage aan het culturele klimaat in onze stad.”

Verduurzaming

Ook de Provincie Limburg is tevreden. “De instandhouding van een markant gebouw en de invulling daarvan door de Stichting M-LABroz voor zowel stad, maar zeker ook voor de wijk vinden wij erg belangrijk”, aldus Carla Brugman, gedeputeerde Energiebeleid. “Dat daarnaast forse investeringen worden gedaan in de verduurzaming van het gebouw is in deze tijd misschien vanzelfsprekend maar daarom zeker niet minder essentieel!”

Lucas Vroemen, voorzitter van stichting M-LABroz: “De Bankastudios staan voor sociale inbedding, cultureel geëngageerd, verbindend, stimulerend en midden in de Maastrichtse samenleving staand, zonder de regio uit het oog te verliezen. Wij zijn niet de enigen die erg uit kijken naar de opening volgend jaar, want er is veel behoefte aan dit soort ruimte in de regio.

Bijdragen

De restauratie van het ROZ-gebouw is mede mogelijk gemaakt door een eenmalige bijdrage van de Gemeente Maastricht van ca. €170.000, een bijdrage van de Provincie Limburg van €200.000 en een bijdrage van het Elisabeth Strouven Fonds van €100.000. Opening en ingebruikname staan gepland voor medio 2021.

(Foto: BOEi, Jan van Dalen)

BOEi is kennispartner van beurs MONUMENT.

Ga terug