Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

NRP/DUMO: zoektocht naar creatieve koppelkansen voor karakteristieke bebouwing

NRP Academie te gast in het voormalig Anatomiegebouw van de Universiteit Utrecht.

We kennen inmiddels allemaal wel de gevolgen voor gebouwen door de gaswinning in Groningen. In het kwetsbare gebied bevindt zich ook aanzienlijk veel bijzonder cultureel erfgoed, waaronder maar liefst circa 1.500 Rijksmonumenten en vele beeldbepalende panden. Dit erfgoed is onderdeel van onze Nederlandse cultuur en identiteit. Naast veiligheid zijn leefbaarheid, duurzaamheid en identiteit dan ook grote opgaven in het gebied.

Groningen als voorbeeldregio voor innovatieve verduurzaming van erfgoed

De themagroep NRP DUMO ziet in de huidige ontwikkelingen in Groningen een gelegenheid om op zoek te gaan naar creatieve koppelkansen om de karakteristieke bebouwing en het gebied eromheen te verduurzamen. Groningen is de urgente aanleiding, maar de themagroep kijkt verder en wil de uitdagingen en ambities in Groningen nadrukkelijk verbinden met de nationale uitdaging; hoe erfgoed in Nederland op een verantwoorde en innovatieve manier te verduurzamen.

Koppelkansen op het gebied van techniek en oplossingen

Jennemie Stoelhorst, programmanager NRP DUMO: “Monumenten hebben vanwege hun cultuurhistorische en architectuurhistorische waarden een andere aanpak nodig dan andere bestaande gebouwen. Monumenten en cultuurhistorische waardevolle gebouwen zijn uniek. Je moet kijken waar de mogelijkheden tot verduurzaming en herbestemming liggen en tegelijkertijd de cultuurhistorische en architectuurhistorische waarden behouden.  Bovendien gaat erfgoedzorg tegenwoordig veel verder dan het object; de omgeving  is minstens zo belangrijk. We moeten dus ook die omgeving gaan betrekken bij de verduurzamingskansen.”

Denktank om kennis en ervaringen te koppelen

“Om de kennis en ervaringen in het gaswinningsgebied te koppelen aan kennis en ervaringen uit andere projecten in het land, hebben een we een Denktank opgericht.  NRP partners zijn de initiatiefnemers zijn van deze Denktank, te weten: Dijkoraad, ABT, Arcadis, MeyerBergman en het Restauratiefonds”, aldus Stoelhorst.

“Met de Denktank pakken we ‘Groningen’ als case maar bijvoorbeeld ook buitenplaats Doornburgh in Maarssen van NRP Partner MeyerBergman. Daarnaast koppelen we ons programma ook aan dat van #NRPCirculair. Door synergie met deze themagroep te zoeken en door met de cases aan de slag te gaan, willen we tot innovatieve ideeën op het gebied van verduurzaming komen. Daarom vinden het belangrijk om kennispartner te zijn van vakbeurs MONUMENT. De Denktank wil tijdens de beurs een evenement organiseren waarop we de opgedane inzichten en ervaringen kunnen delen met het publiek en tegelijk ook kennis en ideeën ophalen bij exposanten en bezoekers."

De themagroep NRP DUMO houdt zich bezig met de verduurzaming van karakteristieke, waardevolle bebouwing en staat voor kennisontwikkeling, -deling en het koppelen van praktijkervaringen aan de meest recente wetenschappelijke inzichten. De themagroep levert sinds 2016 een bijdrage aan de zoektocht naar innovatieve verduurzamingskansen voor cultureel erfgoed. 

Ga terug