Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

Nieuw praktijkboek verduurzaming van erfgoed


Het nieuwe ISSO-Praktijkboek Duurzaam Erfgoed is een complete herziening van het Handboek Duurzame Monumentenzorg. De reikwijdte van dit Praktijkboek is verbreed van monumenten naar alle erfgoed van vóór 1940.

Het nieuwe praktijkboek biedt de professional duidelijke tekst en uitleg over de verduurzamingsstappen, met daarbij verwijzingen naar beschikbare tools en richtlijnen. De kennis is geschreven voor een zeer brede doelgroep professionals in de bouw- en erfgoedsector, maar is ook toegankelijk voor opdrachtgevers en eigenaren. Juist voor deze doelgroepen zorgt het praktijkboek voor een betere structurering van het kennisaanbod. Hiermee deelt ISSO belangrijke, nieuwe kennis en praktijkervaringen maar ook informatie over het werken met de ERM-uitvoeringsrichtlijnen. Het doel van deze kennis is het bevorderen en ondersteunen van de actiebereidheid bij de erfgoedeigenaar of beheerder.

Zaken als het overheidsbeleid en de collectieve aanpak komen aan bod. Het klimaatakkoord, de energietransitie, de Omgevingswet maar ook andere doelstellingen rondom verduurzaming van maatschappelijk vastgoed hebben een invloed. Het is belangrijk dat alle betrokken partijen weten wat dit voor implicaties heeft bij het verduurzamen van erfgoed. Daarnaast komen belangrijke ontwikkelingen in dit vakgebied aan bod, zoals herbestemming van erfgoed, de gebiedsgerichte aanpak en innovaties, die eveneens het speelveld bepalen bij het verduurzamen van erfgoed.

Verschillende strategieën

Het praktijkboek bevat een uitwerking van 21 verschillende strategieën. Elke strategie focust zich op een specifiek maar vaak wel onmisbaar onderdeel van de verduurzaming van erfgoed. Dit varieert van het doorgronden van het gebouw of aandacht voor hergebruik en circulariteit, maar ook het inzetten van energie- en waterbesparende maatregelen of een restauratiestrategie die is afgestemd op het DuMo-profiel.

Het instrument Duurzame Monumentenzorg (DuMo) is aan het praktijkboek toegevoegd. Dit geldt ook voor het Werkblad Mo-coëfficiënt, waarmee eigenaren zelf de monumentale waarde van hun erfgoed kunnen bepalen.

Voor de nieuwe uitgave van het Praktijkboek werkte ISSO actief samen met het netwerk in de Nederlandse erfgoedsector. Belangrijke partners en financiers zijn de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), het Rijksvastgoedbedrijf (RVB), de stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM), het Nationaal Restauratiefonds (NRF), en het Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen (NCE). Deze organisaties zijn ook vertegenwoordigd in de Kontaktgroep die meedacht over de kennisontwikkeling.

Ga terug