Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

Nieuwe website duurzaamerfgoed.nl

Foto: © Ada Nieuwendijk Amsterdam / Villanova Architecten -  Asscher Diamantfabriek

Lees wat de deelnemers van de Routekaart Verduurzaming Monumenten bedenken, organiseren of onderzoeken om de verduurzaming van monumenten te bevorderen.

De monumentensector wil met verduurzamen een belangrijke bijdrage leveren aan de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs. De verduurzaming van monumenten is niet alleen noodzakelijk om de klimaatdoelstellingen te halen, maar is ook essentieel om het gebruik en daarmee de instandhouding van monumenten, ook bij toenemende energiekosten, in de toekomst aantrekkelijk te houden. Organisaties uit de monumentensector, van overheden tot adviesbureaus, bundelden hun activiteiten onder de noemer Routekaart Verduurzaming Monumenten. Samen werken ze aan een CO2-reductie van 40% in 2030 en 60% in 2040. Op de nieuwe website duurzaamerfgoed.nl zijn alle activiteiten gebundeld die de monumentensector uitvoert in het kader van de Routekaart Verduurzaming Monumenten.

Praktijkvoorbeelden

De website is bedoeld voor de deelnemers van de Routekaart, maar is interessant voor iedereen die in zijn/haar dagelijkse werk te maken heeft met verduurzaming van monumenten. Bezoekers vinden er alle initiatieven van de Routekaart, zoals de nieuwste onderzoeken. Ook delen de deelnemende organisaties (nieuw) ontwikkelde instrumenten en voorbeelden uit de praktijk, waarmee ze de doelstelling van de Routekaart helpen bereiken.

Een voorbeeld van een initiatief zijn de ‘monumentencoaches’ voor particulieren. Eigenaren vinden het vaak moeilijk om van een verduurzamingsadvies te komen tot concrete uitvoering. Daarom zijn er in enkele regio’s monumentencoaches. Monumentencoaches kunnen verschillende taken van eigenaren overnemen. Bijvoorbeeld het uitvragen en vergelijken van offertes of het begeleiden van de uitvoering van het werk. Zo wordt de uitvoering van duurzame maatregelen door particulieren gestimuleerd.

Verduurzaming is één van de hoofdthema’s  van MONUMENT en diverse deelnemers van de Routekaart zijn exposant op MONUMENT.

Meer weten over de Routekaart? Ga naar duurzaamerfgoed.nl. Bron: duurzaamerfgoed.nl

 

 

 

 

Ga terug