Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

Podcast over locaties Europees Erfgoedlabel

Het Vredespaleis. (Foto: Ronald Tilleman, RCE documentnummer 14398-62012)

DutchCulture heeft de podcast ‘Europa om je heen’ gelanceerd over de vier locaties met het Europees Erfgoedlabel in Nederland: het Vredespaleis, Kamp Westerbork, het Verdrag van Maastricht en de Koloniën van Weldadigheid.

In vier afleveringen worden deze erfgoedlocaties uitgelicht die bepalend zijn geweest voor de geschiedenis van Europa of de Europese Unie, en daarom het Europees Erfgoedlabel toegekend hebben gekregen. Luisteraars ervaren de locaties en horen wat ze betekenen voor het Europa van nu en voor henzelf. Voor elke aflevering is spoken word te horen dat speciaal voor 'Europa om je heen' is gemaakt door Hasan Gök, Danytha, Marlon Penn en Amber-Helena Reisig. De podcast ‘Europa om je heen’ is te beluisteren via de website van DutchCulture.

Het viertal Nederlandse locaties maakt onderdeel uit van een netwerk van zestig locaties in Europa met het Europees Erfgoedlabel, die samen de Europese waarden, geschiedenis en idealen uitdragen. Het label wordt sinds 2013 toegekend en is een initiatief van de Europese Commissie.

De podcast is erop gericht om met name een doelgroep van jongeren meer te betrekken bij Europa en het gevoel van een gedeelde Europese identiteit te bevorderen. De serie is gemaakt door DutchCulture en geproduceerd door Awe Studio en Are We Europe. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft de productie financieel ondersteund. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed coördineert het Europees Erfgoedlabel in Nederland.

Over de vier locaties:

Het Vredespaleis is een Europees icoon voor vrede, de rechtsstaat en gerechtigheid. Het staat symbool voor de Europese bijdrage aan het langdurige en moeilijke proces van het opbouwen en bewaren van vrede. Om die reden kreeg het in 2014 het Europees Erfgoedlabel.

In hetzelfde jaar kende de Europese Commissie aan Kamp Westerbork het Europees Erfgoedlabel toe vanwege de gelaagde geschiedenis die de locatie vertelt. Van Joodse vluchtelingen die op zoek waren naar veiligheid, de deportatie van Joden, Sinti en Roma door de nazi's, een gevangenis na de Tweede Wereldoorlog, een militair kamp en een opvangplek voor Molukse militairen: deze uiteenlopende, impactvolle gebeurtenissen in slechts 40 jaar maken deze locatie uniek.

Het Verdrag van Maastricht is het fundament van de Europese Unie zoals wij die kennen: met een euro om in bijna heel Europa mee te betalen en het makkelijker reizen, wonen en werken in verschillende landen. Een betekenisvolle mijlpaal in de Europese geschiedenis. In 2018 kreeg het Verdrag van Maastricht dan ook het Europees Erfgoedlabel toegekend.

De Koloniën van Weldadigheid zijn een Nederlands-Belgische Europees Erfgoedlocatie: een grootschalig experiment om de armoede die overal in Europa woedde aan het begin van de negentiende eeuw te bestrijden. In 2020 kregen zij het label vanwege hun betekenis voor het Europese denken over sociaal gemarginaliseerden, van wie de rechten nu zijn vastgelegd in het EU-handvest van de grondrechten.

DutchCulture is de kennis- en netwerkorganisatie voor internationale culturele samenwerking. Daar waar cultuur, media en erfgoed grensoverschrijdend zijn, brengt DutchCulture mensen, organisaties, kennis en culturen samen. Voor het Europees Erfgoedlabel in Nederland verzorgt DutchCulture de communicatie en begeleidt ze de aanmeldingen voor nominaties.

Ga terug