Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

Praktijkonderzoek naar effecten na-isolatie

Foto’s: Jannes Linders

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM) gaat praktijkonderzoek doen naar na-isolatie van monumentale woonhuizen. ERM doet dit in opdracht van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE).

Het praktijkonderzoek richt zich op de bouwfysische aspecten die bij het verduurzamen van gebouwd erfgoed een rol spelen. Hoe gedragen de methoden en materialen voor het isoleren van monumenten zich in de praktijk? Wat wetenschappelijk bekend is van de effecten van het aanbrengen van isolatiematerialen, is vooral opgedaan door laboratoriumproeven. Wat de effecten in werkelijkheid zijn, is nog onvoldoende bekend, zeker wat betreft toepassing in monumenten.

Selectie van monumenten

Op dit moment inventariseert ERM monumenten die in het verleden geïsoleerd zijn en monumenteigenaren die willen meewerken aan het onderzoek. Na de selectie zal ERM ongeveer tien min of meer bouwfysisch vergelijkbare monumenten gaan onderzoeken. Het project is medio 2022 klaar en de resultaten zullen dan worden gepubliceerd.

 

Ga terug