Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

Programma: Workshop Craeft Advies: De monumentale krochten van het omgevingsrecht

(Her)ontwikkeling en bestemming van hippische locaties is een specialisme van Craeft Advies.

In deze workshop bespreekt Jasper Vijfhuizen de steeds complexere wet- en regelgeving in het omgevingsrecht. "Het herbestemmen van monumenten gaat steeds vaker gepaard met niet alleen de zorg voor monumenten maar tevens met de zorg voor een kwetsbaar leefmilieu. We zullen bespreken hoe een efficiënt planproces tot stand komt waarin begrip is voor alle belangen en waarmee we ook ons doel weten bereiken. Tevens kijken we naar welke objectieve kaders het bevoegd gezag stelt en welke subjectieve ruimte daarin is te benutten."

Andere vragen die tijdens de presentatie worden besproken:  

  • Herbestemmen van cultuur in natuur: waar te starten?
  • Hoe doorloop ik een efficiënt planproces?
  • Wat is het grijze gebied van vergunningsvrij handelen?

De heer Jasper Vijfhuizen is adviseur in hart en nieren en eigenaar van Craeft Advies. In het verleden werkte hij als adviseur in de bedrijfsadvisering en rentmeesterij. Hij begeleidde tientallen herontwikkelingsopgaven, zolang ze maar bijzonder zijn. Landgoederen, monumentale agrarische bedrijven, industrieel erfgoed en binnenstedelijke objecten. Hij is gespecialiseerd in ruimtelijke procedures, zoals bestemmingsplannen en vergunningen. Daarnaast is hij een van de juridisch specialisten op het gebied van het vergunningenstelsel binnen de Wet Natuurbescherming. Sterk punt is zijn brede juridische kennis waarbij hij een combinatie tussen private en publieke vraagstukken kan maken.

Meer informatie over het programma: https://www.monumentenbeurs.nl/nl/workshop-craeft-advies/

Ga terug