Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

Programma: bijeenkomst CODE49: Cultureel Ondernemen in Duurzaam Erfgoed

Een netwerk van Nyenrode Business Universiteit en ifthenisnow.nl

CODE49 is een netwerk van Nyenrode Business Universiteit en ifthenisnow.nl gericht op het behoud en duurzaam gebruik van historische gebouwen met een culturele functie. Mede-initiatiefnemer Birgit Dulski: "In deze bijeenkomst vertel ik over de nut en noodzaak van duurzaam gebruik van historische gebouwen met een culturele functie en leg ik uit hoe het CODE49 netwerk werkt. Daarna is er de mogelijkheid om kennis te maken met leden van het netwerk. Dat zijn culturele ondernemers, overheden, bedrijven en financiële instellingen."

Code49 staat voor ‘Cultureel Ondernemen in Duurzaam Erfgoed’, een lerend netwerk dat in juni 2018 is gelanceerd met 49 deelnemers op het kasteel van de Nyenrode Business Universiteit. In vele gesprekken hebben initiatiefnemers Birgit Dulski (Nyenrode Business Universiteit) en Menno Heling (ifthenisnow.nl) de praktijk van culturele ondernemers in historische gebouwen verkend. Op basis van deze gesprekken zijn zij vorig jaar begonnen met de oprichting van een Community of Practice. Vanuit hun expertise op het gebied van architectuur, duurzaam bouwen, erfgoed en toerisme, gaan zij zich samen met de deelnemers van de community richten op het delen van kennis en ervaringen, op inspireren en samenwerken. Hun doel is het levensvatbaar maken/houden van culturele functies in duurzame historische gebouwen. Deze activiteiten richten zich zowel op het verduurzamen van de gebouwen (ook met het oog op de energietransitie), met behoud van de aanwezige cultuurhistorische waarden. En op het bundelen van krachten op het gebied van cultureel ondernemen (financiering, programmering en burgerparticipatie).

Dulski: "Zoals een van de leden tijdens de lancering voorspelde, heeft de community of practice de potentie om te fungeren als een ANWB voor cultureel ondernemen in historisch erfgoed. Op die manier kan de community bijdragen aan het behoud van de  toegankelijkheid en het waardebesef van erfgoed. Al voor en tijdens de lancering werden door de deelnemers vele goede ideeën en suggesties aangedragen. Met name het integrale benaderen van verschillende stakeholderdoelgroepen en disciplines zien de leden als cruciaal in het slagen van dit initiatief. Op het einde van de middag stemden de aanwezigen (op dat moment nog 49 personen) in grote meerderheid voor de zelfbedachte naam: Code49 – Cultureel Ondernemen in Duurzaam Erfgoed. Sinds de lancering in juni zet Code49 in op drie sporen: bijeenkomsten, werkgroepen en een online community."


Sinds de lancering is er veel gebeurd: zo zijn er ondertussen vier werkgroepen actief, vond er een partnerbijeenkomst plaats in het Nieuwe Luxor Theater in Rotterdam en is er een online community platform gebouwd. De belangstelling voor Code49 blijft groeien en steeds meer leden sluiten zich aan, zowel in Nederland als in Vlaanderen.

De huidige leden van Code49 zijn actief in vier werkgroepen, die zich richten op verschillende onderwerpen:

  • - Werkgroep 1 richt zich op het ontwikkelen voor een routekaart voor de keuze van duurzame installaties voor historische gebouwen met culturele functies (casus Westergasfabriek)
  • - Werkgroep 2 verkent het gedachtegoed van ‘How Buildings Learn’ (casus De Hermitage en De Nieuwe Kerk Amsterdam)
  • - Werkgroep 3 verdiept zich in innovatieve financiële arrangementen (casus Seinwezen in Haarlem, andere casussen kunnen nog worden aangedragen!)
  • - Werkgroep 4 richt zich op het etaleren van restauratiewerkzaamheden

Meer informatie over Code49, de werkgroepen, nieuws, de agenda etc. is te vinden op de online community: www.code49.community. Voor leden van Code49 zijn alle onderdelen op deze site toegankelijk, waaronder ook alle onderdelen van de vier werkgroepen. Voor niet-leden is een gedeelte van de site beschikbaar.

Meer informatie over het programma: https://www.monumentenbeurs.nl/nl/programma/

Ga terug