Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

Programma-onderdeel: ‘Planmatig onderhoud; hoe doe je dat?’ Door kennispartner MonumentenwachtNL & Het Restauratiefonds

Onderhoudswerkzaamheden aan een houten kozijn. Foto: Het Restauratiefonds.

Eigenlijk weet iedere monumenteigenaar het wel: Goed onderhoud van een monument vraagt om een planmatige aanpak. Maar tegelijkertijd rijst vaak de vraag: Hoe doe je dat dan? Wat kan ik zelf, en waarvoor heb ik een specialist nodig? Vanuit jarenlange praktijkervaring gaat Jeroen Twisk van Monumentenwacht Noord-Holland in op deze vragen. Interessant voor iedere monumenteigenaar!

Tijdig en planmatig onderhoud voorkomt namelijk (hoge) restauratiekosten. Een meerjaren-onderhoudsplan zorgt ervoor dat u niet voor onverwachte ‘verrassingen’ komt te staan en brengt in kaart wanneer u met welk onderhoud rekening moet houden. Door uw onderhoud en eventuele restauratie op een goede manier uit te voeren zorgt u eveneens voor meer kwaliteit en een langere instandhouding. Zo’n onderhoudsplan kunt u samen met een specialist maken, bijvoorbeeld de Monumentenwacht.

Niet voor alle werkzaamheden hoeft u iemand in te schakelen. Het kleine onderhoud is van groot belang. Neem de dakgoten. Het water in een goot moet snel kunnen doorstromen. Als er permanent water in blijft staan, zal de goot sneller slijten of beschadigen. Daarom is het aan te raden om twee keer per jaar de dakgoten schoon te maken en te inspecteren. Als er bomen in de buurt van uw pand staan, is het zinvol om vaker te controleren of er bladeren in de dakgoot liggen. Het lijkt soms simpel, en vaak is dat ook zo.

Voor ingewikkelder inspecties, of uit te voeren werk is het van belang dat u zich goed laat begeleiden. Monumentenwachters en bouwtechnisch adviseurs van de bij  MonumentenwachtNL aangesloten stichtingen staan bekend om hun praktijkgerichte aanpak en heldere adviezen, ook over verduurzaming van het monument. Alle werkzaamheden die zij verrichten (inspectie, klein herstel, rapportage en advies) komen direct ten goede aan de eigenaren en hun monumenten.

Nieuwsgierig geworden? Kom dan op donderdag 16 maart om 10.30 uur in het Monument-theater (powered by Restauratiefonds) luisteren naar Jeroen Twisk. Na afloop van de presentatie is er voldoende ruimte voor (persoonlijke) vragen. U bent van harte welkom!

Ga terug