Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

Project: Kröller-Müller gaat uitbreiden

Foto: Het Kröller-Müller Museum. (Foto: Nanette de Jong/RCE doc.nr. 14734-65263)

Het Kröller-Müller Museum heeft ambitieuze uitbreidingsplannen. Uitbreiding van het gebouw is nodig om meer ruimte te scheppen voor de collectie, die van wereldniveau is en waarvan nu noodgedwongen grote delen in depot blijven. Tegelijkertijd bieden de plannen het museum een uitgelezen mogelijkheid om te verduurzamen.

Om de uitbreiding te realiseren heeft de Japanse architect Tadao Ando in 2020 een ontwerp geleverd, met respect voor de natuurlijke omgeving en de bestaande gebouwen. De Europese aanbestedingsprocedures voor het ontwerpteam zijn deze zomer afgerond. Architectenbureau MVSA zal het ontwerp verder uitwerken, in nauwe samenwerking met Tadao Ando Architect & Associates. Van Rossum Raadgevende Ingenieurs is gekozen als de constructeur, Valstar Simonis maakt het installatieontwerp en DGMR adviseert op het gebied van bouwfysica, brandveiligheid, akoestiek en duurzaamheid. ToornendPartners verzorgt samen met het museum het projectmanagement.

Nieuw entreepaviljoen

Meest in het oog springende onderdeel van het ontwerp is een nieuw entreepaviljoen, met de voorzieningen en de allure die bij een internationaal vermaard kunstmuseum passen. Door de transparantie van het paviljoen blijft het zicht op de bestaande gebouwen van Henry van de Velde en Wim Quist volledig intact. De overige bouwdelen worden grotendeels ondergronds gerealiseerd, met de voor de architectuur van Ando kenmerkende, geraffineerde lichttoetreding.

Op dit moment bevindt het project zich in de ontwerpfase. De bouw start naar verwachting eind 2025, begin 2026. De collectie van het museum en de beeldentuin blijven toegankelijk tijdens de bouwperiode.

Ga terug