Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

GRATIS toegang
professionals en eigenaren van monumentaal vastgoed:
nog dagen
Registreer HIER!
sluiten X

Project: Voorlopig ontwerp Prinsenhof klaar

Impressie met doorsnede voorlopig ontwerp Prinsenhof (architectenbureau BiermanHenket)

Een ontwerpteam onder leiding van BiermanHenket heeft een voorlopig ontwerp gepresenteerd voor het Prinsenhof, met daarin Museum Prinsenhof Delft. Belangrijkste uitgangspunt daarin is het maken van een aantrekkelijk en eigentijds museum voor iedereen met versterking van het monumentale karakter.

In het ontwerp wordt het museum beter toegankelijk, wordt het duurzaam en krijgt het een nieuwe entree. Luiken gaan open en er komt meer daglicht binnen, zodat bezoekers beter zicht krijgen op het monument en de stad.

Na unaniem groen licht van de gemeenteraad in juli 2021 is het ontwerpteam gestart met het voorlopig ontwerp voor het Prinsenhof. Hierin zijn naast het programma van eisen, ook de ontwerpcriteria meegegeven uit de toekomstvisie voor het Prinsenhofgebied uit 2019.

Het ontwerpteam staat onder leiding van architectenbureau BiermanHenket en bestaat verder uit adviesbureaus Huisman & Van Muijen (installatieadvies), Peutz (bouwfysica & brandveiligheid), ABT (constructies) en Bremen Bouwadviseurs (berekening bouwkosten).

Kracht van het monument

“We hebben geprobeerd om optimaal gebruik te maken van de kracht van het monument”, zegt architect Sjoekie de Bijll Nachenius van bureau BiermanHenket. Dat begint al aan de Oude Delft. Zonder in te grijpen in het monument word je daar al nieuwsgierig gemaakt naar het museum. “Als je over de Oude Delft loopt, zie je straks door de ramen de mooi aangelichte oude plafonds van houten balken en vang je een glimp op van de objecten die in het museum te zien zijn.”

Ook op andere plekken gaan de luiken open en de schotten weg. “Het weer toelaten van daglicht in de ruimten zorgt voor een ervaring die meer recht doet aan het monument”, zegt de architect. “Licht naar binnen en zicht naar buiten. Precies zoals het ooit is bedoeld. Niet overal natuurlijk want niet alle kunst verdraagt daglicht. De plekken waar lichtinval gewenst is en waar mooi zicht naar buiten is, worden daarom zorgvuldig gekozen.”

In het voorgestelde ontwerp krijgt het museum een nieuwe, centrale entree in de Prinsentuin, in lijn met de toekomstvisie. Met deze nieuwe toegang zien de bezoekers het monumentale complex veel beter dan nu. “De route door de tuin geeft na de verbouwing mooi zicht op de monumentale gevels van het prachtige gebouw. Je komt binnen in het hart van het complex in een prachtige ruimte, die de schoonheid van het geheel weergeeft”, zegt de architect.

Beter toegankelijk

Het museum is straks veel beter toegankelijk, ook voor mensen met een fysieke beperking. In de binnentuin is tegen de gevel een trappenhuis met lift ontworpen, die alle verdiepingen in het gebouw verbindt. Hellingbanen overbruggen de overige kleine niveauverschillen.

Links van de nieuwe entree, in de Prinsentuin, wordt de twintigste-eeuwse verbindingsgang afgebroken en opnieuw opgebouwd, deels met hergebruik van de oude materialen. Dit is nodig om de huidige niveauverschillen op te heffen. In het verlengde hiervan, aan de Prinsentuin, komt het museumcafé met terras, met zicht op de tuin. Het wordt een mooie plek waar Delftenaren en andere bezoekers kunnen genieten van de tuin en dit prachtige monument, ook zonder het museum te bezoeken.

De architecten zijn in hun plan terughoudend met ingrepen in het monument. “We doen alleen ingrepen die echt nodig zijn voor de toegankelijkheid en het goed functioneren van het museum en zoveel mogelijk in de twintigste-eeuwse bouwlaag. Hiermee houden we de oudere lagen intact die het historische karakter van het gebouw zo kenmerken.”

Beter klimaat

Onderdeel van het plan is het verbeteren van het binnenklimaat. De tentoonstellingsruimten krijgen een hoogwaardig museumklimaat. De overige ruimten krijgen een goed verblijfsklimaat. Het verbeterde binnenklimaat garandeert in de toekomst tentoonstellingen met bruiklenen van hoge kwaliteit.

Een ander belangrijk aspect is de verbeterde duurzaamheid. Het monumentale complex wordt waar mogelijk geïsoleerd, de installaties worden verduurzaamd en er wordt gebruik gemaakt van duurzame bronnen. Zo wordt het gebouw gasloos en komen er warmtepompen. Materialen die bij de verbouwing vrijkomen, worden zoveel mogelijkheid hergebruikt.

De kosten zijn geraamd op € 38 miljoen euro. De gemeente Delft stelt € 18 miljoen euro beschikbaar om het monument in goede staat te brengen en voor het nageslacht te bewaren. De familie Vlek schenkt € 10 miljoen euro om de museale functie van het Prinsenhof te garanderen. De overige financiering moet uit aanvullende fondsen en subsidies komen.

Naar verwachting is het definitief ontwerp in het najaar van 2023 klaar.

Ga terug