Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

Project uitgelicht: Groot Kwartier Den Bosch


MWPO gaat de rijksmonumenten Zusterhuis, Stergebouw en Mariapaviljoen in het Bossche Gasthuiskwartier herontwikkelen voor modern en flexibel werken. MWPO werkt aan een eigentijds en duurzaam plan voor de invulling van Het Grôôt Kwartier.

In Het Grôôt Kwartier staat het nieuwe werken centraal. Hoe dat er precies uitziet en wie er straks een plekje krijgt, wil MWPO verder uitwerken in een spraakmakend concept, samen met Houben / Van Mierlo architecten en Braaksma & Roos Architectenbureau. Ook de gemeente en de erfgoedspecialisten zijn erbij betrokken.

De Rijksmonumenten maken deel uit van het ruim vijf hectare grote Gasthuiskwartier, dat wordt getransformeerd naar een inspirerend woon-, winkel-, werk- en verblijfsgebied. Stap voor stap ontstaat een nieuw stuk Bossche binnenstad, waar oud en nieuw, Rijksmonumenten en karaktervolle nieuwe woningen, één geheel vormen. Het gebied wordt in verschillende fasen gerealiseerd.

Beste visie

Vof Gasthuiskwartier, een samenwerkingsverband van gebiedsontwikkelaars AM en Heijmans, heeft de rijksmonumenten Zusterhuis, Stergebouw en Mariapaviljoen in dit gebied overgedragen aan ontwikkelaar MWPO uit ‘s-Hertogenbosch. Vof Gasthuiskwartier heeft als verkoper samen met de gemeente ’s-Hertogenbosch de ambities en ontwikkelkaders bepaald voor dit middengebied en hiervoor een aantal marktpartijen benaderd. MWPO heeft vanuit deze kaders en ambities de beste visie opgesteld en is geselecteerd als winnende partij en koper. MWPO is voor de aankoop geadviseerd door Schaap Advocaten & Notarissen. De aankoop is mede mogelijk gemaakt door het Nationaal Restauratiefonds (NRF).

Het idee van MWPO is om in deze gebouwen een modern en flexibel werkconcept te introduceren, duurzaam te exploiteren en in belegging te houden. Hiermee wordt het Gasthuiskwartier verder verrijkt tot een duurzaam gebied waar wonen, werken, ontmoeten en winkelen samenkomen. MWPO heeft haar projectkantoor reeds in het gebied gevestigd.

Ondersteunende functies

Werken wordt het centrale thema van het middengebied van het Gasthuiskwartier. Het is gericht op bedrijvigheid die een bijdrage levert aan de levendigheid in het gebied en aan de interactie met de rest van de stad. Naast het werken komen er ondersteunende functies. Tussen het Zusterhuis en het Stergebouw zal MWPO tevens een nog te bepalen aantal nieuwbouwappartementen realiseren. De exacte invulling wordt op dit moment verder verkend en uitgewerkt. De omgevingsdialoog is opgestart, om ook omwonenden en belanghebbenden te betrekken bij de invulling van de gebouwen.

Maurice Delpeut, MWPO: “Veel Bosschenaren hebben een stukje geschiedenis in het voormalige GZG opgebouwd. We geven het geheugen van de stad een nieuwe toekomst, waarin ontmoeten en nieuwe dingen ontdekken de ruimte krijgen en een bruisende maar dienstbare werkomgeving ontstaat.”

Het Nationaal Restauratiefonds is kennispartner van MONUMENT 2022.

Ga terug