Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

Regeling subsidie herbestemming weer geopend

Foto: interieur van de voormalige Hervormde Kerk in Borger, nu Cultuurpodium Van Slag. (Foto: RCE, Wouter van der Sar, nr. 12383-46506)

Eigenaren en belanghebbenden kunnen nog tot en met 30 november subsidie aanvragen vanuit de Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten (de herbestemmingsregeling).

De herbestemmingsregeling is geïntroduceerd om leegstand en verval van monumenten, die hun oorspronkelijke functie hebben verloren, tegen te gaan. De herbestemmingssubsidie is niet beschikbaar voor woonhuizen.

Binnen de huidige subsidieregeling kan subsidie worden aangevraagd voor onder meer het verkennen van herbestemmingsmogelijkheden met een haalbaarheids-, interactief of procesgericht onderzoek, maar ook voor het toepassen van noodmaatregelen om een gebouw te beschermen tegen weersinvloeden, verzakking of instorting. Ook onderzoeken van de verduurzamingsmogelijkheden in de verschillende herbestemmingsscenario’s, zoals isolatie, energiebesparing en duurzame opwekking, komen voor subsidie in aanmerking.

Beschikbaar budget

Het totale budget voor de regeling bedraagt bijna € 3,4 miljoen, waarvan € 2,19 miljoen voor haalbaarheidsonderzoeken, € 0,5 miljoen voor verduurzamingsonderzoeken en €0,7 miljoen voor het wind- en waterdicht maken van monumenten.

Het aanvragen van de herbestemmingssubsidie kan tot en met 30 november via het digitale subsidieportaal.

 

Ga terug