Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

Restauratiefonds en Donatus delen kennis


Monumentenverzekeraar Donatus en monumentenfinancier Nationaal Restauratiefonds hebben eind 2020 een manifest ondertekend om hun samenwerking te intensiveren.

Beide organisaties zetten zich zonder winstoogmerk in voor het in stand houden van monumenten. Deze ambitie verbindt. Dit leidt nu tot het gezamenlijk delen van informatie en specialistische content met eigenaren op de site Monumenten.nl.

Platform

‘Veel informatie op Monumenten.nl is afkomstig van professionele partners. Eén van die partners is kerken- en monumentenverzekeraar Donatus’, vertelt directeur Kees-Jan Dosker van het Restauratiefonds. “De kennis van Donatus over specifiek het verzekeren van een monument is relevant voor eigenaren. Ik ben dan ook blij dat wij een samenwerkingsmanifest hebben ondertekend waarin we afspraken hebben gemaakt over met name samen kennisdelen. Want goed geïnformeerde eigenaren dragen bij aan onze missie ‘springlevende monumenten'.’

Veel particuliere eigenaren hebben behoefte aan informatie, bijvoorbeeld over het aankopen, onderhouden, energiezuiniger maken óf het verzekeren van hun prachtige monument. Monumenten.nl biedt daarvoor een platform. Monumenten.nl is in 2001 gestart op initiatief van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en het Nationaal Restauratiefonds. Vanaf april 2019 is het Restauratiefonds de eigenaar van Monumenten.nl.

Ledenraad

Directeur Rinke Eigenhuis van Donatus: ‘Het is een hele mooie stap dat we gezamenlijk gaan optrekken in het geven van voorlichting en het delen van onze bouwkundige en verzekeringstechnische kennis via Monumenten.nl of andere wegen. Daarnaast ben ik blij dat Kees-Jan Dosker onlangs is toegetreden tot de Ledenraad van Donatus. Hij zal hier met zijn kennis en ervaring de monumentale achterban vertegenwoordigen. Onze beide organisaties kunnen elkaar ook op deze manier nog verder versterken.’

Donatus is exposant op MONUMENT 2021; het Restauratiefonds is kennispartner van de beurs.

Ga terug