Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

Subsidie voor maatschappelijk vastgoed

Het Kröller-Müller Museum, Rijksmuseum voor moderne kunst, is al sinds 2015 bezig met het verduurzamen van het gebouw. (Foto: RCE, Nanette de Jong, nr. 14734-65263)

Voor de nieuwe subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) is € 150 miljoen beschikbaar gesteld. De regeling geldt ook voor (rijks)monumenten die geen woonhuis zijn.

Maatschappelijk vastgoed zijn gebouwen met een publieke functie op het gebied van onderwijs, sport, cultuur, zorg, welzijn, maatschappelijke opvang, waaronder ook (rijks)monumenten (m.u.v. woonhuizen). De subsidie is er specifiek op gericht om eigenaren van deze gebouwen te stimuleren op korte termijn stappen te maken met het verduurzamen van hun gebouw. Dit is belangrijk want Nederland moet in een snel tempo de CO2-uitstoot verder verlagen en het aardgasverbruik verminderen. Dat staat in het programma Versnelling verduurzaming gebouwde omgeving, dat onderdeel is van de Nationale Woon- en Bouwagenda.

Aanvraag voorbereiden

Aanvragen kan vanaf maandag 3 oktober 2022 tot 31 december 2023. Op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) – de uitvoerder van de subsidieregeling - is meer informatie te vinden over de aanvraagprocedure en de voorwaarden. Daar is ook een concept van het aanvraagformulier beschikbaar.

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed RCE raadt eigenaren van dergelijke monumenten aan om ter voorbereiding van de aanvraag alvast de procedure door te nemen én een duurzaamheidsadvies te laten uitvoeren. Het verwijst daarvoor naar bijvoorbeeld de Duurzame Monumenten adviseurs van het Nationaal Restauratiefonds.

Eigenaren van maatschappelijk vastgoed kunnen 30% subsidie krijgen op maximaal drie maatregelen die tot energiebesparing leiden, of 30% subsidie ontvangen op een integrale verduurzaming van het gebouw. De eerste tranche, die tot 31 december 2023 loopt omvat 150 miljoen euro aan subsidie.

Ga terug