Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

Synergie bij zusterbeurzen: RENOVATIE en MONUMENT samen van meerwaarde voor de sector

Synergie bij zusterbeurzen

In Den Bosch vond vorige week editie 6 van de vakbeurs RENOVATIE plaats. Voor het eerst vond het evenement plaats in combinatie met MONUMENT, een nieuwe beurs, die gaat over beheer en behoud van monumentaal vastgoed. Zevenduizend professionals en vastgoedeigenaren beleefden er een enerverende dag.

Op RENOVATIE brachten zo’n 125 gebouwenverbeteraars hun nieuwe technieken, producten en toepassingen onder de aandacht. Net als voorheen, lag de nadruk op praktische oplossingen waarmee men gelijk aan de slag kan: zo min mogelijk theoretische vergezichten dus, maar heel veel direct toepasbare kennis.

MONUMENT is dus nieuw op de beurskalender en gaat over herbestemming, restauratie, onderhoud en verduurzaming van onroerend erfgoed. Ook hier trof men praktische oplossingen: zo’n 85 specialisten lieten zien wat er mogelijk is, terwijl men in de theaters werd geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen in de sector.

De beurzen werden bezocht door in totaal 6.963 geïnteresseerden, een stijging van ruim 37% ten opzichte van vorig jaar, toen evenwel sprake was van ‘slechts’ één beurs: RENOVATIE. Specifiek voor MONUMENT passeerden 2.133 bezoekers de poort van de Brabanthallen.

Standhouders waardeerden Renovatie 2019 met rapportcijfer 7,4 – een evenaring van de waardering van de editie van 2018, toen de beurs voor het eerst door 54events werd georganiseerd. Ook bezoekers waren positief: maar liefst driekwart van hen gaf aan de beurs aan te bevelen binnen haar zakelijke netwerk.

Zij bezochten in groten getale de beurstheaters, waarin tijdens de editie van dit jaar onderwerpen aan de orde kwamen als bouwlogistiek, energiebesparing en industrieel renoveren. In het kader van dat laatste, werd overigens, met het oog op de nieuwe beurs PREFAB (8-10 oktober 2019) , tevens een succesvolle inspiratieroute georganiseerd.

Ook het nieuwe concept MONUMENT werd door exposanten zeer goed ontvangen. Meer dan 85% van hen waardeerde het standbezoek als ‘goed’ of ‘uitstekend’ en bijna 90% was positief over de connectie met RENOVATIE. Als geheel beoordeelden zij de beurs met een 7,6 – een prima start voor 54events, ook bekend van o.a. Vakbeurs Energie en Ecomobiel.

Ook bezoekers zijn positief over hetgeen MONUMENT hen te bieden heeft. Zij waren vooral te spreken over het kennisprogramma en het aanbod op de beursvloer, dat door 93% respectievelijk 85% als ‘volledig’ werd bestempeld. Hier geeft zelfs bijna 90% van hen aan het evenement binnen hun netwerk te bevelen.

Dit bleek al uit de drukbezette theaters op MONUMENT, waarin thema’s als verduurzaming, vakmanschap in de 21ste eeuw, herbestemming van religieus erfgoed en planmatig onderhoud aan de orde kwamen. Op de beursvloer trokken de vele demonstraties van o.a leidekkers, steenhouwers, kunstschilders en meesterstukadoors veel aandacht.

Volgend jaar vinden RENOVATIE en MONUMENT plaats op dinsdag 12, woensdag 13 en donderdag 14 mei, wederom in de Brabanthallen in Den Bosch. De eerder genoemde vakbeurs PREFAB vindt plaats op 8, 9 en 10 oktober; gelijktijdig met Vakbeurs Energie, Industrial heat & Power en Ecomobiel.

Ga terug