Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

Tijdschrift RCE zoomt in op raamisolatie


Het Tijdschrift van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed duikt in de afwegingen die moeten worden gemaakt voor het isoleren van vensters in monumenten. Hilde van Meeteren, adviseur architectuurhistorie bij de RCE, omschrijft uitgebreid de diverse aandachtspunten.

“Vorm en materiaal kunnen typerend zijn voor een bepaalde bouwstijl, voor een soort gebouw of ze kunnen regionale kenmerken vertonen”, vertelt Van Meeteren, in het Tijdschrift van de RCE.

“Bij het isoleren van vensters is het belangrijk om te kijken naar het profiel van het raam. Soms is het nodig om daar wat van weg te frezen, zodat er dikker glas in het raamhout kan. Maar bij bijzondere profielen is het uitgangspunt om deze zo veel mogelijk te behouden. Zo’n profiel is aan de binnen- en buitenkant opgebouwd uit meerdere details. Bij het raamhout en de roeden, die delen van het venster waar het glas in zit, is een ojief vaak onderdeel van het profiel. Een ojief is S-vormig en bestaat uit een holle en een bolle kromming, die samen een vloeiende, golvende lijn vormen. Dankzij zijn schaduwwerking en reflectie zorgt het ojief voor een subtiele omlijsting van het glas”, omschrijft ze een van de bijzonderheden van monumentale kozijnen.

Afwegingskader

“Als er is bepaald wat de waarde van de vensters is, kan er gekeken worden naar de mogelijkheden om ze te isoleren. Past er dubbel glas in het raamhout? Van welke dikte kan dat zijn en biedt het profiel daar ruimte voor? Kan er binnen extra beglazing voorgezet worden of komen dan de binnenluiken in de knel? Is isolerende folie op het glas plakken een goed idee? Kun je de kieren bij draaiende ramen met rubberen strips afsluiten? En kunnen de gordijnen met isolerend materiaal gevoerd worden?”

Dergelijke afwegingen zijn belangrijk bij de vergunningverlening. Om gemeenten daarbij te helpen te helpen heeft de Rijksdienst recent een afwegingskader ‘Verduurzaming van monumenten’ opgesteld. Iedereen kan de richtlijnen in dit afwegingskader als inspiratie, voorbeeld en toetsing van het eigen handelen gebruiken, zo geeft de RCE aan in het artikel. In dit afwegingskader wordt nog uitgebreider ingegaan op het isoleren van vensters.

Ga terug