Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

Tips voor onderhoud en restauratie


Goed onderhouden van een monument bespaart kosten, maar voorkomt ook schade en verval. Monumenten.nl zette tips voor restauratie en onderhoud op een rij, inclusief specialisten die het werk kunnen uitvoeren.

Op de site komt onder meer schilderwerk aan bod. Schilderen is nodig voor behoud van het monument, maar toch moet er terughoudend mee worden omgegaan. Wat nooit geschilderd is, moet bij voorkeur ook niet worden geschilderd. En een te dik pakket aan verflagen kan gaan loslaten en op die manier schade veroorzaken aan het onderliggende materiaal. En uitgangspunt voor elk monument is altijd: behoud gaat voor vernieuwen, ook voor het schilderwerk.

Bij voorkeur worden alle aanwezige historische verflagen niet verwijderd, zodat de historische gelaagdheid van een gebouw behouden blijft. Zonder schade is er geen reden om het oude verf- en pleisterpakket te verwijderen. Verflagen die goed vastzitten en hechten aan de ondergrond zijn na reinigen en licht opschuren nog steeds een goede basis voor nieuwe verflagen. Oude verven kunnen lood-, koper- en andere metalen bevatten die de ondergrond beter beschermen tegen biologische aantasting dan de nieuwere (milieuvriendelijke) verfproducten.

Als verwijderen toch noodzakelijk lijkt, moet via kleurhistorisch onderzoek vastgesteld en gedocumenteerd worden welke verflagen verwijderd worden. Voor binnenschilderwerk is het verwijderen van verflagen minder urgent want mindere verflagen kunnen opnieuw vastgezet worden door een restaurator.

Daken, vloeren en gevels

Aan de orde komen ook onderhoud van vloeren, daken en gevels. Bij de vloeren gaat het zowel om de houten opbouw als om afwerkingen als terrazzo en keramische tegels. Al die onderdelen vergen bij monumenten specialistische aandacht, om schade te voorkomen. Ook de verschillende typen dakbedekkingen koen voorbij, met elk hun specifieke aandachtspunten.

Een belangrijk aandachtspunt bij onderhoud is verduurzaming. Vaak wordt dat hand in hand meegenomen, maar het aanbrengen van isolatie kan leiden tot een heel andere vochthuishouding. Ook daar zijn dus specialistische adviezen en goede bouwkundige onderzoeken voor nodig.

Monumenten.nl verwijst op de pagina’s onderhoud ook door naar diverse brochures van RCE, zoals die over bladlood, bladzink en bladkoper op monumenten.

Ga terug