Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

Zelfscan duurzaam monument 7000 keer gebruikt


Veel eigenaren van monumentale panden willen graag hun woning verduurzamen. Maar wat kan er, wat kost het en wat levert het op? Eigenaren van monumenten hebben veel vragen over verduurzaming. Om die reden introduceerden het Nationaal Restauratiefonds en De Groene Grachten december 2020 de Zelfscan Duurzaam Monument. En met succes! Inmiddels maakten meer dan 7.000 bezoekers gebruik van de Zelfscan. De Zelfscan biedt een mooie opstap naar een duurzaamheidsadvies op maat.

In de Zelfscan Duurzaam Monument beantwoordt de eigenaar een aantal vragen, onder meer over energieverbruik, de monumentale status van de woning, het woonoppervlak en de reeds uitgevoerde maatregelen. De tool is gekoppeld aan de kennisdatabase van De Groene Grachten en maakt daarmee gebruik van de kennis en ervaring die de adviseurs in het veld hebben opgedaan. Op basis van de antwoorden toont de Zelfscan de relevante duurzame maatregelen en financieringen. De uitkomsten zijn te downloaden in een rapport.

Naast de technische haalbaarheid geeft de scan ook inzicht in de financiële mogelijkheden van het Nationaal Restauratiefonds en andere subsidieregelingen, wat helpt bij het nemen van vervolgstappen.

De Zelfscan Duurzaam Monument onderscheidt zich van andere online adviestools doordat het zich specifiek richt op de monumenteigenaar. De standaard adviesmodules voor reguliere woningen blijken vaak niet te helpen. Uit onderzoek van het Restauratiefonds blijkt dat monumenteneigenaren wel willen verduurzamen maar vaak niet weten waar te beginnen. De stap naar betaald maatwerkadvies is groot door de onzekerheid over de kosten en baten. Door eerst de Zelfscan te doen zien eigenaren welke duurzame mogelijkheden er zijn, dat deze lonen en betaald kunnen worden met voordelige regelingen.

De Zelfscan is gratis en beschikbaar voor elke monumenteigenaar.

Het Restauratiefonds is kennispartner van de beurs MONUMENT 2022.

Ga terug