Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

Actualiteit uit de sector: Extra budget voor Rijksmonumenten

Onderhoud aan de theekoepel van Kasteel Rozendaal. Foto: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Eigenaren van rijksmonumenten zonder woonfunctie kunnen vanaf 1 februari subsidie aanvragen voor kosten van werkzaamheden die bijdragen aan de instandhouding van het rijksmonument. De Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) is met ingang van dit jaar op een paar punten gewijzigd.

De belangrijkste verandering is dat het subsidiepercentage van nieuwe aanvragen is verhoogd van 50% naar 60%. Verhoging van de Sim is mogelijk doordat de fiscale aftrek voor eigenaren van woonhuismonumenten is vervangen door een subsidieregeling voor particuliere rijksmonumentenpanden. Omdat op basis van deze regeling alleen subsidie zal worden verstrekt voor werkzaamheden, maatregelen en voorzieningen die op grond van de Leidraad subsidiabele instandhouding subsidiabel zijn, ontstaat budgettaire ruimte om daarnaast de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) te versterken. Om te voorkomen dat door deze verhoging voor minder aanvragen subsidie zou kunnen worden verstrekt worden eveneens de subsidieplafonds voor groene monumenten en overige rijksmonumenten in de Sim verhoogd. In totaal is er 62 miljoen euro beschikbaar voor planmatig, sober en doelmatig onderhoud voor niet-woonhuis rijksmonumenten. Tot en met 31 maart is het mogelijk om een zesjarig onderhoudsplan in te dienen via het digitale subsidieportaal.

Meer informatie over het indienen van een aanvraag voor de periode 2020-2025 vindt op de website van de Rijksdienst voor Cultureel erfgoed. 

Ga terug