Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

Circulaire bouwen & renoveren met dakpannen (Advertorial)

Circulariteit: een hot-topic binnen de bouwbranche. Luijtgaarden, specialist in gebruikte en nieuwe dakpannen, verteld over hun circulaire concept.

Met ons unieke circulaire concept voor dakpannen voldoet de markt aan de circulaire maatstaven die nu of in de toekomst verwacht worden bij nieuwbouw- of renovatieprojecten. Het inruilen van bestaande dakpannen staat daarbij centraal binnen het gehele concept.

Gebruikte dakpannen van renovatie- of sloopproject nemen wij namelijk in. Deze vertegenwoordigen een restwaarde. Uit ervaring weten we dat gemiddeld 60% van de dakpannen opnieuw ingezet kunnen worden en voor de overige 40% werken wij samen met partners om deze zo hoogwaardig mogelijk te hergebruiken of te recyclen. Voor ons bestaat er geen afval

HOE WERKT HET?

Wij nemen alle gebruikte dakpannen van het renovatie- of sloopproject in. Voor het verwijderen van de dakpannen hebben wij speciale inruilrekken ontwikkeld, waarmee de dakpannen eenvoudig en zonder schade ingezameld kunnen worden door de betreffende opdrachtnemer. De gebruikte dakpannen brengen wij naar onze bedrijfslocatie in Standdaarbuiten waar deze uitgesorteerd worden. Wij classificeren de dakpannen op basis van de Ladder van Lansink, een standaard op het gebied van afvalbeheer, met als doel een herbestemming voor ieder product te vinden. Bij de eerste stap kijken wij of de dakpannen opnieuw (met 10 jaar garantie) ingezet kunnen worden. Is dit niet mogelijk dan zorgen wij dat de dakpannen worden hergebruikt of gerecycled en een nieuwe toepassing krijgen.


DE OPTIES

Binnen het circulaire dakconcept zijn een aantal opties mogelijk:

  1. Bestaande dakpannen herleggen

De eerste en meest circulaire optie is om de gebruikte dakpannen van het renovatie- of sloopproject te herleggen. Na het uitsorteren van de gebruikte dakpannen, wordt het restant aangevuld met identieke dakpannen. Op ons terrein liggen pakweg twee miljoen gebruikte dakpannen gesorteerd op merk, kleur, maat en natuurlijk schadevrij verpakt op pallets. Wij zorgen voor esthetische daken door de dakpannen te mixen en er één geheel van te maken. Hiervoor werken wij samen met betrouwbare dakdekkers. De klant is hierdoor verzekerd van kwaliteit, optimaal resultaat en krijgt 10 jaar garantie op de dakpannen.

  1. Dakpannen inruilen en vervangen voor andere gebruikte dakpannen

De tweede optie is het inruilen van de gebruikte dakpannen en vervangen voor een andere gebruikte dakpan met dezelfde condities als bij optie 1 beschreven.

  1. Dakpannen inruilen en vervangen voor nieuwe dakpannen

De derde optie is het inruilen van de gebruikte dakpannen voor nieuwe dakpannen.

  1. Gebruikte dakpannen toepassen

De vierde optie is om enkel gebruikte dakpannen toe te passen met dezelfde condities als bij optie 1 beschreven. Deze optie kan relevant zijn omdat het een nieuwbouwproject zonder sloop betreft of omdat u er niet voor kiest om de dakpannen die van het te renoveren project komen, in te ruilen.


NIEUWE TOEPASSINGEN VOOR DAKPANNEN

Als blijkt dat de dakpannen buiten niveau A worden geclassificeerd op basis van de Ladder van Lansink, dan herbruiken of recyclen wij de dakpannen tot nieuwe hoogwaardige toepassingen. Hiervoor werken wij samen met verschillende partners in diverse branches.

Een mooi voorbeeld van een nieuwe toepassing is oeverbescherming. Dakpannen zijn door hun model uitermate geschikt als waterkering. Andere toepassingen zijn erfscheidingen, verharding rondom een speelplaats of voor het aanleggen van een paadje rondom een school. Zo blijven wij samen met onze partners continue zoeken naar nieuwe hoogwaardige toepassingen voor gebruikte dakpannen. Gedreven om de beste circulaire oplossingen te behalen.


MKI-WAARDE HERGEBRUIKTE LUIJTGAARDEN DAKPAN

Afgelopen maanden is het NIBE voor ons bezig geweest om een vergelijkingsoverzicht te maken van de CO2 uitstoot en de schaduwkosten van hergebruikte Luijtgaarden dakpannen ten opzichte van alternatieven met dezelfde functionele eenheid. Uit het levenscyclusanalyse-rapport blijkt dat de MKI-waarde van de hergebruikte dakpannen verschilt enorm met nieuw geproduceerde dakpannen. Belangrijkste verklaringen hiervoor zijn de hoeveelheid uitgespaarde primaire grondstoffen, het productieproces van de dakpannen en ons geoptimaliseerde transportproces.

 

Luijtgaarden B.V.
Kreekdijk 9 
4758 TL Standdaarbuiten
Nederland

+ 31 (0)165 312 489
https://luijtgaarden.nl 
info@luijtgaarden.nl

Ga terug