Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

Kennisprogramma: jonge erfgoedprofessionals

 

NRP DUMO: ‘Wij koppelen bedrijven aan jonge erfgoedprofessionals om hun talenten te benutten voor een duurzame toekomst van monumenten.” 

Aandacht voor de vernieuwing van de bestaande gebouwde omgeving staat op de agenda in Nederland. De bestaande gebouwde omgeving vertegenwoordigt met 8 miljoen gebouwen de overgrote meerderheid van het vastgoed van de toekomst. Het vraagt om een voortdurende vernieuwing van de bestaande voorraad om te voldoen aan eisen van (veranderend) gebruik, energiezuinigheid en een circulaire economie. Ook de monumentensector wordt geraakt door deze belangrijke opgave. Verstedelijking, krimp, energietransitie, maatschappelijke betrokkenheid en demografische ontwikkelingen zijn van grote invloed op monumenten. En de vraag is steeds wat nu het beste scenario is voor een duurzaam behoud van ons gebouwde erfgoed.  

Aansluiting bij jonge erfgoedprofessionals 

NRP is een kennisnetwerk voor de transformatie en renovatie van de bestaande gebouwde omgeving. NRP DUMO is een themagroep van NRP en focust zich op een duurzame transformatie van monumenten. Zij ontwikkelen en delen praktijkervaringen, productinformatie en procesinnovaties. Zo leveren zij een bijdrage aan een toekomstbestendig, karakteristieke gebouwde omgeving.  

NRP DUMO is ervan overtuigd dat jonge erfgoedprofessionals met hun frisse blik een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de toekomst van monumenten. Erna van Holland, programmamanager NRP DUMO: “Wij stimuleren kennisdeling tussen bedrijven, maar willen ook graag weten welke creatieve en innovatieve ideeën er leven bij jonge mensen. NRP zoekt dan ook nadrukkelijk aansluiting bij de nieuwe generatie erfgoedprofessionals: de studenten. ” 

NRP Masterprijs

Om nieuwe ideeën rechtstreeks naar de markt te brengen heeft het NRP ruim vijf jaar geleden de Masterprijs in het leven geroepen: een stimulans voor studenten om zich verder te bekwamen in transformatie en renovatie. Tegelijkertijd leveren zij met hun afstudeerscripties een bijdrage aan het verder professionaliseren van het vakgebied. “Wij zien dat sommige studenten daadwerkelijk aan de slag gaan met hun uitgewerkte ideeën bij bedrijven in de erfgoedsector. Wij spelen graag een rol in het koppelen van bedrijven en jonge erfgoedprofessionals, om hun talenten te benutten voor een duurzame toekomst van de karakteristieke gebouwde omgeving.” 

Rondetafelgesprek kennisprogramma MONUMENT

Tijdens MONUMENT gaan studenten en jonge erfgoedprofessionals daarom met elkaar in gesprek over de toekomst van gebouwd erfgoed. NRP DUMO wil weten welke ideeën voor transformatie en renovatie van monumenten de masterstudenten een plek kunnen geven in de praktijk van vandaag. Worden hun ideeën opgepakt in het werkveld? Ook praat NRP DUMO na met de genomineerden van de NRP Masterprijs 2019. Waar staan zij nu? 

Ga terug