Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

Monumenten zorgen voor social closeness

 

Gastcolumn Hans Jacobs, strateeg Nationaal Restauratiefonds, over de impact op, en oplossingen voor monumenteigenaren tijdens de coronacrisis.

Het coronavirus raakt meer dan alleen onze gezondheid. Het raakt ook de economie en ons welzijn. Er ontstaat onzekerheid en veel mensen maken zich zorgen. Juist nu is er behoefte aan plekken met een identiteit waar je wilt zijn om te ontspannen, en waar de ontmoeting en de uitwisseling plaatsvinden. Monumenten hebben die aantrekkingskracht op velen van ons en zorgen voor social closeness. Denk aan creatieve hotspots in monumentale loodsen of het bezoeken van festivals in leegstaande kerken. Deze plekken brengen de stad of het dorp normaal gesproken in beweging. Maar nu staat alles stil.

Het belangrijkste blijft uw en onze gezondheid. Met ons hart voor monumenten heeft het Restauratiefonds een verantwoordelijkheid voor onze bestaande klanten; hoe kunnen we hen helpen om zo goed mogelijk door deze onzekere periode heen te komen? Zo hebben wij extra aandacht vanuit ons Corona Care Team voor financieringsklanten die getroffen worden door de gevolgen van de maatregelen tegen het coronavirus. Tegelijkertijd zijn eigenaren bezig met nieuwe plannen voor restauratie of verduurzaming, wellicht juist nu omdat een prettige woonomgeving waardevoller is dan ooit. Er wordt niet alleen gewoond, maar ook gewerkt en ontspand. Daarvoor zetten wij onze financiële expertise graag in, en zijn onze digitale kanalen belangrijker dan ooit. Zo zetten wij bijvoorbeeld onze website en het platform Monumenten.nl extra in om kennis en inspiratie te delen. Daarnaast faciliteren we inmiddels meer dan 1.100 eigenaren en professionals om onderling contact te hebben via de online Monumenten Community. Zo zijn we dichtbij, op afstand. Ondanks alle onzekerheden hebben we er vertrouwen in dat we deze periode samen goed doorkomen.

Extra middelen

Enkele weken terug heeft het Kabinet aangekondigd extra middelen via het Restauratiefonds beschikbaar te stellen voor eigenaren van opengestelde rijksmonumenten die (publieks-)inkomsten mislopen als gevolg van COVID-19. Op dit moment wordt samen met het ministerie van OCW en op basis van marktinformatie van onder meer de Federatie Instandhouding Monumenten, hard gewerkt aan de details van de leenfaciliteit. Met dit fonds werken we tijdens en na de Coronacrisis mee aan springlevende monumenten. Samen zetten wij de schouders eronder en behouden wij erfgoed om er na deze bijzondere periode weer met elkaar, al dan niet op gepaste afstand, samen te komen en van te genieten. Graag snel tot ziens, tijdens MONUMENT of anders online.

Vriendelijke groet,

Hans Jacobs
Hans Jacobs is als opgeleid sociaal geograaf en vastgoedkundige altijd geïnteresseerd in het creëren van ècht waardevolle plekken om te wonen, werken of ontspannen. Als senior medewerker Strategie & Ontwikkeling bij het Restauratiefonds bedenkt hij samen met overheden, private fondsen en professionals oplossingen (fondsen, subsidies en kennisdiensten) om eigenaren te ondersteunen bij het financieren van de restauratie, verduurzaming of herbestemming van hun bijzondere pand.

Het Nationaal Restauratiefonds is exposant op MONUMENT en belicht diverse onderwerpen in het kennisprogramma voor monumenteigenaren.

Ga terug